Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

ASR - Aangifte sociale risico's

Info

01/01/2020 : Sector Uitkeringen – Aanpassing van procedure om datum werkhervatting mee te delen

Vanaf 1 januari 2020 verandert de procedure om de datum van werkhervatting mee te delen aan het ziekenfonds (termijn, communicatie van de werknemer aan het ziekenfonds).

Bekijk de pagina Wanneer van de administratieve instructies ASR om er meer over te weten en te lezen hoe de werkhervatting gemeld moet worden.

01/07/2019: De elektronische ASR wordt verplicht voor de sector “Uitkeringen” scenario 1

Meer informatie vindt u op de pagina “Op weg naar de elektronische ASR”.

De ASR wordt momenteel grondig herzien. De verschillende scenario’s worden stuk voor stuk naar de nieuwe onlinedienst overgebracht. Tijdens de overgangsfase bestaan de nieuwe en de oude onlinedienst naast elkaar.

Toegang tot de onlinediensten

  • Werkloosheid: vaststellen van recht

    C3.2 (aanvraag tijdelijke werkloosheid) / C131A (aanvang deeltijdse arbeid) / C103 (aanvraag jeugd- of seniorvakantie)

  • Werkloosheid: maandelijkse aangifte

    C3.2 (uren tijdelijke werkloosheid) / C131B (deeltijdse arbeid) / C78 (beschutte werkplaats / C78x (activa, sine, DSP) / C103 (uren jeugd- of seniorvakantie)

Een aangifte indienen/wijzigen/beëindigen/annuleren

FollowIt

Vraagt u zich wel eens af hoe het zit met uw ASR? Werd ze goed ontvangen? Zit ze misschien ergens vast in het proces?

Met FollowIt kunt u een opzoeking doen op uw aangiften van de laatste 6 maanden, ongeacht of ze via het web of via batch werden ingediend. U kunt dus weten wat hun status is en waar ze zich in het proces bevinden.

Toegang tot FollowIt