Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Consultatie Vakantiebestand

voor: werkgevers (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)
Info

01/10/2019 : Toegang tot de toepassing enkel via eID, itsme of een unieke code op GSM

Vanaf 1 oktober 2019 zal de toepassing om de vakantiebestanden te raadplegen niet meer toegankelijk zijn via een toegangscode en gebruikersnaam. U zal zich moeten identificeren:

  • ofwel via uw elektronische identiteitskaart eID
  • ofwel via itsme
  • ofwel via een unieke code, aangemaakt door uw GSM (TOTP)

Meer informatie .pdf - Nouvelle fenêtre

Het Vakantiebestand is een database met daarin de vakantiegegevens (vakantieduur, vakantiegeld, betalingsdatum...) van werknemers die hun vakantiegeld ontvangen van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of een ander vakantiefonds.

  • De gegevens van de effectief uitgevoerde betalingen en de daarbij horende vakantieduur voor het lopende vakantiejaar zijn beschikbaar vanaf begin mei.
  • Updates zijn wekelijks beschikbaar tot eind juli.
  • Extra updates zijn er begin september, oktober, november en december.

Daarnaast kunt u het volgende opvragen:

  • de uitbetalingsdatum van het vakantiegeld per werkgever, en
  • in de periode februari-juni, de lijst met de voorlopige vakantieduur van de werknemers (geglobaliseerd over alle vakantiefondsen).

De onlinedienst Vakantiebestand is bestemd voor werkgevers (en hun sociale secretariaten) die bij de RJV of een ander vakantiefonds zijn aangesloten voor de uitbetaling van het vakantiegeld van de werknemers die bij hen tewerkgesteld zijn geweest.

Welke gegevens ziet u momenteel?

Gegevens Vakantiejaar
Vakantiegeld 2019
Vakantiedatum 2019
Voorlopige vakantieduur 2019