Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Vakantierekening – Werkgever

voor: werkgevers (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

De onlinedienst ‘Vakantierekening – Werkgever’ (Vakantiebestand) is een eGov-dienst die toegang geeft tot verzamelde informatie over de vakantie van arbeiders en niet-zelfstandige kunstenaars.

Raadpleegbare gegevens

In de onlinedienst vindt u alle informatie over:

  • de vakantieduur,
  • het vakantiegeld, en
  • de betalingsdata van het vakantiegeld van het lopende jaar.

De gegevens zijn het hele jaar door raadpleegbaar en worden dagelijks bijgewerkt.

De onlinedienst is bestemd voor werkgevers (en hun sociale secretariaten of mandatarissen) die aangesloten zijn bij een vakantiefonds.

Toegang krijgen tot de onlinedienst

U meldt zich aan:

  • met uw elektronische identiteitskaart (eID), 
  • via itsme®, of
  • met een unieke code aangemaakt door uw smartphone of tablet (TOTP).