Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Dimona en het personeelsbestand

Open 12/04/2021: Onlinedienst WIDE niet beschikbaar op 20/04 tussen 10 u. en 16 u.

Tijdens die periode kunt u geen Dimona-aangifte doen voor een onderneming die nog niet als werkgever geïdentificeerd is en dus nog geen (voorlopig) RSZ-nummer heeft.

28/09/2020: Strengere mandaatcontrole op Dimona-aangiften via het batchkanaal

Vanaf 25 januari 2021 implementeert de RSZ een strengere mandaatcontrole op Dimona-aangiften via het batchkanaal. Begeleidende maatregelen zijn voorzien. Meer informatie leest u in het nieuws gepubliceerd op de onthaalpagina van het portaal.

28/08/2020: Coronacrisis: nieuw werknemerstype voor gelegenheidswerknemers land- en tuinbouw in quarantaine

Op 21 augustus 2020 is beslist dat gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw die in quarantaine zitten, aanspraak kunnen maken op tijdelijke werkloosheid.

Daarvoor is een geldige Dimona-aangifte nodig voor de dagen waarop deze werknemers in quarantaine geplaatst zijn. Een nieuw type werknemer ‘QUA’ is aangemaakt in de onlinedienst Dimona en geldig vanaf 21 augustus 2020.

Concreet betekent dit dat:

 • u de dagen in quarantaine waarop er prestaties hadden moeten plaatsvinden, dagelijks in Dimona moet aangeven met het type ‘QUA’,
 • de quarantainedagen meegerekend worden in het contingent van toegelaten dagen gelegenheidsarbeid in de sector. U ziet die dagen in de onlinedienst Green@work,
 • de maatregel enkel geldt voor de paritaire comités 144, 145 en 322 (als de gebruiker onder één van de ze PC's valt), en
 • het nieuwe type slechts van toepassing is vanaf 21 augustus 2020 (het is mogelijk om een aangifte te doen met retroactief effect).

De Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is het elektronische bericht waarmee de werkgever iedere indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ. De Dimona-aangifte is verplicht voor alle werkgevers uit de publieke en de private sector.

Vóór mijn eerste Dimona

Om Dimona-aangiften te kunnen versturen, moet u zich eerst als werkgever identificeren.

Zich als werkgever identificeren: samenvattende tabel

Wat wilt u doen ? Werkgevers Enkel provinciale en plaatselijke besturen
Zich identificeren

Via de onlinedienst WIDE stuurt u alle vereiste informatie over uw onderneming naar de RSZ. Direct na afloop van de identificatieprocedure krijgt u uw RSZ-nummer. U kunt nu uw eerste Dimona-aangifte uitvoeren.

Download het formulier R1 .pdf - Nieuw venster, vul het in en stuur het naar de RSZ.

Mandateren

U kunt een erkend sociaal secretariaat of een dienstverrichter mandateren.

U kunt een dienstverrichter PPL mandateren.

Administratieve instructies

Verbeteringen

Technische informatie

Alle technische informatie (glossaria, schema's) over Dimona is gegroepeerd in de TechLib.

Personeelsbestand

Het personeelsbestand is een beveiligde databank. Ze herneemt al uw Dimona's, net als de werknemers die u hebt aangegeven. Bepaalde gegevens worden dus vooraf ingevuld. Wilt u er toegang toe krijgen, dan moet u zich identificeren.

In het personeelsbestand kunt u:

 • nieuwe werknemers toevoegen;
 • Dimona-aangiften doen voor één of meer werknemers ('Multi-Dimona');
 • uw aangiften raadplegen en beheren;
 • de dagelijkse registratie van vaste horecawerknemers regelen;
 • werknemers/aangiften opzoeken.

Dimona (niet beveiligd)

Gebruik de niet-beveiligde versie als:

 • u nog niet op het portaal geregistreerd bent, maar u wilt al een aangifte invullen;
 • u een aangifte wilt invullen zonder u te identificeren.

De niet-beveiligde kanalen blokkeren

Wilt u er zeker van zijn dat geen enkele aangifte via een niet-beveiligd kanaal doorgegeven wordt? Blokkeer dan de niet-beveiligde Dimona-kanalen. In dat geval worden alle aangiften via de niet-beveiligde onlinedienst geweigerd. Stuur een e-mail naar contact@rsz.fgov.be en vermeld ‘Blokkeer onbeveiligd kanaal Dimona’ als onderwerp van uw bericht.

Alleen de Toegangsbeheerder kan deze aanpassing aanvragen.

Wilt u de niet-beveiligde kanalen opnieuw gebruiken? Neem dan contact op met de cel Dimona van de RSZ via contact@rsz.fgov.be. Vermeld ‘Annuleer beveiliging Dimona’ in het onderwerp van uw e-mail en motiveer uw vraag tot aanpassing.