Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Dimona en het personeelsbestand

20/12/2019: Nieuwe verplichtingen voor de ‘kleine statuten’

Vanaf 1 januari 2020 moet u verplicht een Dimona-aangifte doen voor de zogenaamde ‘kleine statuten’, zowel in de openbare als in de privésector. ‘Kleine statuten’ zijn stagiairs die, in het kader van hun opleiding, buiten hun onderwijs- of opleidingsinstelling aan het werk zijn.
Bent u nog niet gekend als RSZ-werkgever (met een definitief RSZ-nummer)? Dan moet u zich eerst identificeren via de onlinedienst Wide.
Meer informatie over deze verplichtingen leest u in het nieuwsbericht over de kleine statuten.
Om te weten hoe u zich stap voor stap via Wide identificeert, en hoe u een Dimona-aangifte voor deze stagiairs invoert, leest u in de handleiding .pdf - Nieuw venster.

De Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is het elektronische bericht waarmee de werkgever iedere indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ. De Dimona-aangifte is verplicht voor alle werkgevers uit de publieke en de private sector.

Vóór mijn eerste Dimona

Om Dimona-aangiften te kunnen versturen, moet u zich eerst als werkgever identificeren.

Zich als werkgever identificeren: samenvattende tabel

Wat wilt u doen ? Werkgevers Enkel provinciale en plaatselijke besturen
Zich identificeren

Via de onlinedienst WIDE stuurt u alle vereiste informatie over uw onderneming naar de RSZ. Direct na afloop van de identificatieprocedure krijgt u uw RSZ-nummer. U kunt nu uw eerste Dimona-aangifte uitvoeren.

Download het formulier R1 .pdf - Nieuw venster, vul het in en stuur het naar de RSZ.

Mandateren

U kunt een erkend sociaal secretariaat of een dienstverrichter mandateren.

U kunt een dienstverrichter PPL mandateren.

Administratieve instructies

Verbeteringen

Technische informatie

Alle technische informatie (glossaria, schema's) over Dimona is gegroepeerd in de TechLib.

Personeelsbestand

Het personeelsbestand is een beveiligde databank. Ze herneemt al uw Dimona's, net als de werknemers die u hebt aangegeven. Bepaalde gegevens worden dus vooraf ingevuld. Wilt u er toegang toe krijgen, dan moet u zich identificeren.

In het personeelsbestand kunt u:

  • nieuwe werknemers toevoegen;
  • Dimona-aangiften doen voor één of meer werknemers ('Multi-Dimona');
  • uw aangiften raadplegen en beheren;
  • de dagelijkse registratie van vaste horecawerknemers regelen;
  • werknemers/aangiften opzoeken.

Dimona (niet beveiligd)

Gebruik de niet-beveiligde versie als:

  • u nog niet op het portaal geregistreerd bent, maar u wilt al een aangifte invullen;
  • u een aangifte wilt invullen zonder u te identificeren.

De niet-beveiligde kanalen blokkeren

Wilt u er zeker van zijn dat geen enkele aangifte via een niet-beveiligd kanaal doorgegeven wordt? Blokkeer dan de niet-beveiligde Dimona-kanalen. In dat geval worden alle aangiften via de niet-beveiligde onlinedienst geweigerd. Stuur een e-mail naar contact@rsz.fgov.be en vermeld ‘Blokkeer onbeveiligd kanaal Dimona’ als onderwerp van uw bericht.

Alleen de Toegangsbeheerder kan deze aanpassing aanvragen.

Wilt u de niet-beveiligde kanalen opnieuw gebruiken? Neem dan contact op met de cel Dimona van de RSZ via contact@rsz.fgov.be. Vermeld ‘Annuleer beveiliging Dimona’ in het onderwerp van uw e-mail en motiveer uw vraag tot aanpassing.