Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

CareerPro Federal Learning Account – Opleidingsrekeningen beheren

In CareerPro Federal Learning Account geeft u de verplichte opleidingen en bijscholingen van uw personeel aan.

Wat is het platform CareerPro Federal Learning Account?

Het platform Federal Learning Account (FLA) is de Belgische realisatie op federaal niveau van het Europese principe van de individuele opleidingsrekening. Dit principe werd geconcretiseerd met behulp van de arbeidsdeal van eind 2022, waarin een individueel opleidingsrecht en een verplicht opleidingsplan werden ingevoerd. Zo heeft elke werknemer vanaf 2024 recht op enkele dagen opleiding per jaar.

Vanaf 1 december moeten ondernemingen die onder het toepassingsgebied van deze wet vallen, alle opleidingen en opleidingsrechten van 2024 aangeven in CareerPro Federal Learning Account. Ondernemingen beheren er ook de individuele en sectorale opleidingsrechten van hun personeel. Werknemers raadplegen hun opleidingsrekening op Mycareer.be.

Drie kanalen voor uw FLA-aangiften

Sigedis verzamelt de gegevens van de opleidingsrekening van uw werknemers via drie verschillende kanalen: onlinedienst, webservice en batch.

Via de onlinedienst

In de onlinedienst op deze pagina voert u de gegevens van de opleidingsrekeningen snel en intuïtief in. Dit kanaal wordt doorgaans gebruikt door de kleinere werkgevers die geen IT-systeem kunnen opzetten om de gegevens te verzenden.

Meld u aan met een digitale sleutel naar keuze en:

  • Beheer de opleidingen die uw medewerkers gevolgd hebben.
  • Beheer de opleidingsrechten van uw medewerkers.
  • Raadpleeg het resterende opleidingskrediet van uw medewerkers.

Via de webservice

U kunt ervoor kiezen om uw aangiften naar Sigedis te sturen via een REST-webservice. Uw softwareleverancier integreert die in uw bestaande of nieuwe IT-systeem, zodat u de opleidingsgegevens daar kunt invoeren. Technische details vindt u in de gebruikershandleiding van de webservice.

Dit kanaal wordt doorgaans gebruikt door de grotere werkgevers die het beheer van de opleidingsrekeningen in hun eigen systeem willen centraliseren en een direct antwoord willen.

Via batch

Met het batchkanaal verzendt u grote hoeveelheden gegevens in gestructureerde berichten (XML) met het File Transfer Systeem (SFTP) van de sociale zekerheid. Uw softwareleverancier integreert die in uw bestaande of nieuwe IT-systeem, zodat u de opleidingsgegevens daar kunt invoeren. Hoe u het batchkanaal gebruikt, leest u in de handleiding voor batchverzending.

Dit kanaal wordt doorgaans gebruikt door grotere werkgevers die gegevens in bulk willen verzenden en geen onmiddellijke reactie nodig hebben.