Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Check In and Out at Work

Check In and Out at Work is de onlinedienst voor het registreren van aanwezigheden op het werk. Het gaat om de registratie van iedereen die werk uitvoert in een van de doelsectoren, ongeacht de waarde van het contract.

Wat houdt de registratie in Check In and Out at Work precies in?

De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt zowel bij u als entiteit die iemand aan het werk zet, als bij de persoon die het werk uitvoert.

Werknemers, zelfstandigen, uitzendkrachten en stagiairs registreren zelf hun aanwezigheid op de werkplek, in real time. Als werkgever kunt u de registratie niet op voorhand doen.

Er zijn twee soorten registratie: in en uit. De registratie ‘in’ moet worden gedaan wanneer de persoon die het werk uitvoert het werk begint. De registratie ‘uit’ moet gebeuren aan het einde van de activiteit. Ook rustpauzes moeten geregistreerd worden.

Aanwezigheidsregistratie in de schoonmaaksector

Vanaf 1 september 2024 is de registratie van het begin en het einde van de activiteiten en rustpauzes verplicht voor elke werknemer die bepaalde schoonmaakactiviteiten uitvoert. Het gaat enkel om ‘activiteiten die als doel hebben een onroerend goed schoon te maken voor rekening van een derde partij’ en waarvan de aangifte onderworpen is aan de voorwaarden van de drempelbedragen die gelden voor alle werken van het type “onroerende staat”.

Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de aanwezigheidsregistratie in de schoonmaaksector vindt u in de Programmawet 26/12/2022, titel 4, hoofdstuk 1, art. 22 tot 48, en hoofdstuk 2, art. 49 (§9 art. 30 bis van de wet van 27/06/69).