Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Ecaro

De DmfA-aangifte kan bijdrageverminderingen bevatten, aangevraagd door de werkgever of zijn mandataris. Bepaalde van die verminderingen worden door de RSZ gecontroleerd op basis van gegevens die de RVA, VDAB, Forem of Actiris, via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in de stroom A055 aan de RSZ overmaakt.

Met de onlinedienst Ecaro kunnen de werkgevers en hun mandatarissen deze gegevens consulteren. Ecaro staat voor Externe Consultatie A055 RVA ONEM.

Sinds 2016 voeden ook regionale instellingen deze databank. Het gaat om de Forem, Actiris en de VDAB.

Deze onlinedienst biedt de mogelijkheid om :

  • alvorens de aangifte te versturen, na te gaan of er een potentieel recht op bijdragevermindering is;
  • te begrijpen waarom het controlesysteem van de RSZ bepaalde fouten heeft gesignaleerd.

Ecaro is een beveiligde onlinedienst. Om hem te kunnen gebruiken moet u geregistreerd zijn op het portaal.

Alle technische info over Ecaro zijn gegroepeerd in de TechLib