Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

DmfA - Multifunctionele aangifte

voor: werkgevers (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

Naar de DmfA voor provinciale en plaatselijke besturen

Info

01/10/2019: Aangifte derde kwartaal 2019

Momenteel is het mogelijk om uw originele DmfA-aangifte voor het 3de kwartaal 2019 door te sturen.

29/08/2019: Administratieve instructies voor DmfA en DmfAPPL samengebracht

Vanaf het 3de kwartaal 2019 zijn de ‘administratieve instructies DmfAPPL voor provinciale en plaatselijke besturen’ opgenomen in de structuur van de ‘administratieve instructies DmfA’ en vormen ze samen de administratieve instructies RSZ.
De DmfAPPL-instructies tot en met het 2de kwartaal 2019 blijven gearchiveerd op hun oude pagina.

De DmfA bevat de loon- en arbeidstijdgegevens van alle werknemers die bij een werkgever tewerkgesteld zijn gedurende een bepaald kwartaal. Meer info in Over DmfA.

Technische info

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Db notes - Nieuw venster, bijdragevoeten en macro's) over DmfA zijn gegroepeerd in de TechLib

Toegang tot de instructies aan de werkgevers en de instructies aan de sociale secretariaten van de kwartalen voorafgaand aan het vierde kwartaal 2010.

Aangiftetermijnen 2019

U kunt uw aangifte indienen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het betreffende kwartaal. Uiterlijk op de laatste dag van die maand moet uw aangifte ingediend zijn.

Opgelet : Indien u uw aangifte niet tijdig indient, worden er sancties geheven.

Kwartaal Aangiftetermijnen
2019/1 30 april 2019
2019/2 31 juli 2019
2019/3 31 oktober 2019
2019/4 31 januari 2020

Kwaliteitscontroles

Bijkomende kwaliteitscontroles op de Dimona- en DmfA-gegevens worden vanaf 2006/3 uitgevoerd.