Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

DmfA - Multifunctionele aangifte

voor: werkgevers RSZ
Info

01/08/2016: ECARO ‘datum aflevering kaart’ – Doelgroepvermindering jongeren en langdurig werkzoekenden : PROBLEEM OPGELOST

Er werd een probleem gesignaleerd met de ‘datum aflevering kaart’ in attesteringen die afkomstig zijn van de FOREM.

Dit heeft in bepaalde gevallen voor 2016/1 en 2016/2 de anomalie 00086-164 (Laattijdige aanvraag bij de authentieke bron) gegenereerd, met de onmiddellijke annulatie van de aangevraagde doelgroepvermindering als gevolg.

De foutieve gegevens zijn intussen gecorrigeerd.

De verminderingen die als gevolg van deze anomalie ten onrechte geannuleerd werden, zullen door de RSZ gereactiveerd worden.

30/09/2016: DMFA-aangifte 3de kwartaal 2016

Momenteel is het mogelijk om uw originele DmfA-aangifte voor het 3de kwartaal 2016 door te sturen.

De DmfA bevat de loon- en arbeidstijdgegevens van alle werknemers die bij een werkgever tewerkgesteld zijn gedurende een bepaald kwartaal. Meer info in Over DmfA.

Technische info

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Db notes - Nieuw venster, bijdragevoeten en macro's) over DmfA zijn gegroepeerd in de TechLib

Toegang tot de instructies aan de werkgevers en de instructies aan de sociale secretariaten van de kwartalen voorafgaand aan het vierde kwartaal 2010.

Aangiftetermijnen 2016

U kunt uw aangifte indienen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het betreffende kwartaal. Uiterlijk op de laatste dag van die maand moet uw aangifte ingediend zijn.

Opgelet : Indien u uw aangifte niet tijdig indient, worden er sancties geheven.

Kwartaal Aangiftetermijnen
2016/1 30 april 2016
2016/2 31 juli 2016
2016/3 31 oktober 2016
2016/4 31 januari 2017

Kwaliteitscontroles

Bijkomende kwaliteitscontroles op de Dimona- en DmfA-gegevens worden vanaf 2006/3 uitgevoerd.