Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

DmfA - Multifunctionele aangifte

voor: werkgevers RSZ
Info

Momenteel is het mogelijk om uw originele DmfA-aangifte voor het 1ste kwartaal 2014 door te sturen.

De DmfA bevat de loon- en arbeidstijdgegevens van alle werknemers die bij een werkgever tewerkgesteld zijn gedurende een bepaald kwartaal. Meer info in Over DmfA.

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Db notes - Nieuw venster, instructies, bijdragevoeten en macro's) over DmfA zijn gegroepeerd in de TechLib

Info

Toegang tot de instructies aan de werkgevers en de instructies aan de sociale secretariaten van de kwartalen voorafgaand aan het vierde kwartaal 2010.

Aangiftetermijnen 2014

U kunt uw aangifte indienen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het betreffende kwartaal. Uiterlijk op de laatste dag van die maand moet uw aangifte ingediend zijn.

Opgelet : Indien u uw aangifte niet tijdig indient, worden er sancties geheven.

  • Eerste kwartaal 2014: 30 april 2014,
  • Tweede kwartaal 2014: 31 juli 2014,
  • Derde kwartaal 2014: 31 oktober 2014,
  • Vierde kwartaal 2014: 31 januari 2015.

Kwaliteitscontroles

Bijkomende kwaliteitscontroles op de Dimona- en DmfA-gegevens worden vanaf 3/2006 uitgevoerd.