Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

DmfA - Multifunctionele aangifte

voor: werkgevers RSZ
Info

Wijziging DMFA enkel nog met eID

Vanaf 29 september 2015 moet u zich aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (eID) om een DMFA te kunnen wijzigen. Gebruikersnaam/wachtwoord en gekwalificeerd certificaat zijn dus niet meer geldig om een aangifte te wijzigen.

Gebruikt u nog geen eID? Bekijk dan de eID-website Nieuw venster voor meer informatie over het gebruik.

DMFA-aangifte 3de kwartaal 2015

Momenteel is het mogelijk om uw originele DmfA-aangifte voor het 3de kwartaal 2015 door te sturen.

De DmfA bevat de loon- en arbeidstijdgegevens van alle werknemers die bij een werkgever tewerkgesteld zijn gedurende een bepaald kwartaal. Meer info in Over DmfA.

Technische info

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Db notes - Nieuw venster, bijdragevoeten en macro's) over DmfA zijn gegroepeerd in de TechLib

Toegang tot de instructies aan de werkgevers en de instructies aan de sociale secretariaten van de kwartalen voorafgaand aan het vierde kwartaal 2010.

Aangiftetermijnen 2015

U kunt uw aangifte indienen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het betreffende kwartaal. Uiterlijk op de laatste dag van die maand moet uw aangifte ingediend zijn.

Opgelet : Indien u uw aangifte niet tijdig indient, worden er sancties geheven.

Kwartaal Aangiftetermijnen
2015/1 30 april 2015
2015/2 31 juli 2015
2015/3 31 oktober 2015
2015/4 31 januari 2016

Kwaliteitscontroles

Bijkomende kwaliteitscontroles op de Dimona- en DmfA-gegevens worden vanaf 2006/3 uitgevoerd.