Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Checkinatwork

Alert

26/03/2021: Aanwezigheidsregistratie voor architecten

Ter herinnering: de aanwezigheidsregistratie is ook verplicht voor architecten die handelen als bouwdirectie belast met het ontwerp of met de controle op de uitvoering.

Praktisch:

  • De aangevende aannemer moet de architect melden in de specifieke rol van bouwdirectie belast met het ontwerp en/ of met de controle op de uitvoering in de Aangifte van Werken. De architect behoort niet tot de keten van onderaanneming van de aangevende aannemer. Hij moet daarom niet gemeld worden als onderaannemer in de Aangifte van Werken.
  • De architect kan zijn/haar eigen aanwezigheid registreren door zijn/haar ondernemingsnummer en rijksregisternummer in te geven in Checkinatwork. Wanneer de functie van bouwdirectie belast met het ontwerp of van bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering wordt uitgeoefend door een architectenbureau dat beroep doet op zelfstandige architecten, dient men de aanwezigheden te registreren onder het ondernemingsnummer van het architectenbureau (zie ook instructie op pagina 14-15 van de FAQ over de aanwezigheidsregistratie bij werken in onroerende staat) .pdf - Nieuw venster. Buitenlandse bouwdirecties kunnen zich registreren met het nummer van 17 cijfers op hun Limosa-aangifte.
  • In de onlinedienst Aangifte van Werken kunt u de rol van ‘bouwdirectie belast met het ontwerp’ of van ‘bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering’ maar aan één onderneming toekennen. Is er sprake van meerdere bouwdirecties die handelen in één van deze rollen, of van een bouwdirectie die geen Belgisch ondernemingsnummer heeft? Dan raden we de aangevende aannemer aan om deze bouwdirecties te melden als opmerking in de aangifte van werken.

Checkinatwork is de onlinedienst voor de aanwezigheidsregistratie bij werken in onroerende staat, met uitzondering van bepaalde activiteiten uit de land- , tuin- en bosbouw die expliciet worden uitgesloten van het toepassingsgebied; de levering van stortklaar beton en activiteiten die behoren tot de vleessector. Het gaat om de registratie van:

Via Checkinatwork registreren werkgevers en aannemers de aanwezigheid van hun eigen werknemers, van hun onderaannemers en van hun zelfstandige onderaannemers. De werknemers of zelfstandige onderaannemers kunnen zich ook zelf in het systeem aanmelden.

De registratie moet dagelijks gebeuren, en wel vóór de persoon die de werken uitvoert aan het werk gaat.

De werkplaatsen die vallen onder de verplichte aanwezigheidsregistratie via Checkinatwork moeten aangegeven zijn in de Aangifte van werken.