Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Checkinatwork

Info

02/04/2020: Nu ook raadpleging van aanwezigheidsregistraties op de werkplaats via webservice

Sinds 06/02/2020 kunt u in de webservice PresenceRegistration aanwezigheidsregistraties op werkplaatsen raadplegen. U doet uw raadpleging op basis van zoekcriteria zoals werkplaatsnummer, ondernemingsnummer, rijksregisternummer of een combinatie van deze criteria voor een bepaalde periode.

Voor IT-bedrijven en softwareleveranciers: als u aanwezigheidsregistraties willen raadplegen, hebt u daarvoor het certificaat nodig van uw klant – het bedrijf dat op de bouwplaats werkt. Dat is een maatregel voor de bescherming van persoonsgegevens.

De technische informatie leest u op de pagina Technische informatie: PresenceRegistration v1.

21/03/2019 : Levering stortklaar beton en activiteiten uit de land- , tuin- en bosbouw

Vanaf 01/04/2019 wordt het toepassingsgebied van art. 30bis (“werken in onroerende staat”) uitgebreid tot de levering van stortklaar beton aan de verbruikers, met of zonder plaatsing. Dit betekent dat u voortaan hoofdelijk aansprakelijk bent voor de eventuele sociale schulden van de leverancier van het stortklaar beton en dat u moet nagaan of de inhoudingsplicht van toepassing is op het moment dat u een contract afsluit en op het moment dat u de facturen betaalt (www.checkinhoudingsplicht.be Nieuw venster).
Bovendien moet u de contracten met uw leveranciers van stortklaar beton voortaan melden in de Aangifte van Werken en, voor zover het een geviseerde werf betreft, moet ook de aanwezigheid geregistreerd worden van de chauffeur van de betonmixer (“Checkinatwork”). 
Eveneens vanaf 01/04/2019 wordt een aantal activiteiten uit de land- , tuin- en bosbouw expliciet uitgesloten van het toepassingsgebied.

Checkinatwork is de onlinedienst voor de aanwezigheidsregistratie bij werken in onroerende staat, met uitzondering van bepaalde activiteiten uit de land- , tuin- en bosbouw die expliciet worden uitgesloten van het toepassingsgebied; de levering van stortklaar beton en activiteiten die behoren tot de vleessector. Het gaat om de registratie van:

Via Checkinatwork registreren werkgevers en aannemers de aanwezigheid van hun eigen werknemers, van hun onderaannemers en van hun zelfstandige onderaannemers. De werknemers of zelfstandige onderaannemers kunnen zich ook zelf in het systeem aanmelden.

De registratie moet dagelijks gebeuren, en wel vóór de persoon die de werken uitvoert aan het werk gaat.

De werkplaatsen die vallen onder de verplichte aanwezigheidsregistratie via Checkinatwork moeten aangegeven zijn in de Aangifte van werken.