Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Checkinatwork

Alert

26/03/2021: Aanwezigheidsregistratie voor architecten

Ter herinnering: de aanwezigheidsregistratie is ook verplicht voor architecten die handelen als bouwdirectie belast met het ontwerp of met de controle op de uitvoering.

Praktisch:

  • De aangevende aannemer moet de architect melden in de specifieke rol van bouwdirectie belast met het ontwerp en/ of met de controle op de uitvoering in de Aangifte van Werken. De architect behoort niet tot de keten van onderaanneming van de aangevende aannemer. Hij moet daarom niet gemeld worden als onderaannemer in de Aangifte van Werken.
  • De architect kan zijn/haar eigen aanwezigheid registreren door zijn/haar ondernemingsnummer en rijksregisternummer in te geven in Checkinatwork. Wanneer de functie van bouwdirectie belast met het ontwerp of van bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering wordt uitgeoefend door een architectenbureau dat beroep doet op zelfstandige architecten, dient men de aanwezigheden te registreren onder het ondernemingsnummer van het architectenbureau (zie ook instructie op pagina 14-15 van de FAQ over de aanwezigheidsregistratie bij werken in onroerende staat) .pdf - Nieuw venster. Buitenlandse bouwdirecties kunnen zich registreren met het nummer van 17 cijfers op hun Limosa-aangifte.
  • In de onlinedienst Aangifte van Werken kunt u de rol van ‘bouwdirectie belast met het ontwerp’ of van ‘bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering’ maar aan één onderneming toekennen. Is er sprake van meerdere bouwdirecties die handelen in één van deze rollen, of van een bouwdirectie die geen Belgisch ondernemingsnummer heeft? Dan raden we de aangevende aannemer aan om deze bouwdirecties te melden als opmerking in de aangifte van werken.
Info

02/04/2020: Nu ook raadpleging van aanwezigheidsregistraties op de werkplaats via webservice

Sinds 06/02/2020 kunt u in de webservice PresenceRegistration aanwezigheidsregistraties op werkplaatsen raadplegen. U doet uw raadpleging op basis van zoekcriteria zoals werkplaatsnummer, ondernemingsnummer, rijksregisternummer of een combinatie van deze criteria voor een bepaalde periode.

Voor IT-bedrijven en softwareleveranciers: als u aanwezigheidsregistraties willen raadplegen, hebt u daarvoor het certificaat nodig van uw klant – het bedrijf dat op de bouwplaats werkt. Dat is een maatregel voor de bescherming van persoonsgegevens.

De technische informatie leest u op de pagina Technische informatie: PresenceRegistration v1.

21/03/2019 : Levering stortklaar beton en activiteiten uit de land- , tuin- en bosbouw

Vanaf 01/04/2019 wordt het toepassingsgebied van art. 30bis (“werken in onroerende staat”) uitgebreid tot de levering van stortklaar beton aan de verbruikers, met of zonder plaatsing. Dit betekent dat u voortaan hoofdelijk aansprakelijk bent voor de eventuele sociale schulden van de leverancier van het stortklaar beton en dat u moet nagaan of de inhoudingsplicht van toepassing is op het moment dat u een contract afsluit en op het moment dat u de facturen betaalt (www.checkinhoudingsplicht.be Nieuw venster).
Bovendien moet u de contracten met uw leveranciers van stortklaar beton voortaan melden in de Aangifte van Werken en, voor zover het een geviseerde werf betreft, moet ook de aanwezigheid geregistreerd worden van de chauffeur van de betonmixer (“Checkinatwork”). 
Eveneens vanaf 01/04/2019 wordt een aantal activiteiten uit de land- , tuin- en bosbouw expliciet uitgesloten van het toepassingsgebied.

Checkinatwork is de onlinedienst voor de aanwezigheidsregistratie bij werken in onroerende staat, met uitzondering van bepaalde activiteiten uit de land- , tuin- en bosbouw die expliciet worden uitgesloten van het toepassingsgebied; de levering van stortklaar beton en activiteiten die behoren tot de vleessector. Het gaat om de registratie van:

Via Checkinatwork registreren werkgevers en aannemers de aanwezigheid van hun eigen werknemers, van hun onderaannemers en van hun zelfstandige onderaannemers. De werknemers of zelfstandige onderaannemers kunnen zich ook zelf in het systeem aanmelden.

De registratie moet dagelijks gebeuren, en wel vóór de persoon die de werken uitvoert aan het werk gaat.

De werkplaatsen die vallen onder de verplichte aanwezigheidsregistratie via Checkinatwork moeten aangegeven zijn in de Aangifte van werken.