Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

CareerPro Documents – Elektronisch ondertekende arbeidsovereenkomsten opsturen

Voor: Werkgevers en mandatarissen

Met CareerPro Documents stuurt u elektronisch ondertekende arbeidsovereenkomsten op naar Sigedis.

Elektronisch ondertekende arbeidsovereenkomsten

Sinds de wet van 27 juni 2007 mag u arbeidsovereenkomsten elektronisch ondertekenen. Voor u als werkgever houdt dat wel een paar verplichtingen in. Zo moet u een archief van de arbeidsovereenkomst bijhouden zolang ze loopt, en tot 5 jaar na haar afloop. Na die 5 jaar moet u de arbeidsovereenkomst in leesbare vorm opsturen naar de vzw Sigedis. Hiervoor gebruikt u een van de twee kanalen van CareerPro Documents.

Beschikbare communicatiekanalen

CareerPro Documents heeft twee communicatiekanalen: een onlinedienst en een batchkanaal. U kiest het kanaal dat voor u het meest geschikt is.

Onlinedienst

Verstuurt u niet veel arbeidsovereenkomsten? Dan gebruikt u best de onlinedienst op deze pagina. Daarmee verstuurt u uw elektronisch ondertekende arbeidsovereenkomsten één voor één.

CareerPro is een beveiligde onlinedienst. U moet zich aanmelden met uw eID of itsme om hem te kunnen gebruiken.

Als u aangemeld bent, hebt u de volgende mogelijkheden:

  • opgestuurde overeenkomsten bekijken,
  • een nieuwe overeenkomst toevoegen, en
  • een bestaande overeenkomst aanpassen.

Batchkanaal

Moet u veel arbeidsovereenkomsten verzenden? Dan loont het waarschijnlijk de moeite om een batchkanaal op te zetten. Daarmee stuurt u de elektronisch ondertekende overeenkomsten op in de vorm van gestructureerde berichten, in grote hoeveelheden.

Om het batchkanaal te gebruiken, moet u met uw softwareleverancier een volledig communicatiesysteem opzetten. Het voordeel is wel dat de overdracht geautomatiseerd wordt. U krijgt voor elke opgestuurde overeenkomst een ontvangstbewijs en een beschrijving van de problemen die zich hebben voorgedaan.

Het batchkanaal gebruikt u zo: