Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

CareerPro Documents voor het elektronisch doorsturen van ondertekende arbeidsovereenkomsten

Voor: Werkgevers en mandatarissen

Elektronisch ondertekende arbeidsovereenkomsten

Sinds de wet van 27 juni 2007 mag u arbeidsovereenkomsten elektronisch ondertekenen. Voor de werkgever houdt dat wel een paar verplichtingen in. Zo moet u een archief van de arbeidsovereenkomst bijhouden zolang ze loopt, en tot 5 jaar na de afloop ervan. Na die 5 jaar moet u de arbeidsovereenkomst in leesbare vorm opsturen naar de vzw Sigedis. Hiervoor gebruikt u een van de twee kanalen van CareerPro Documents.

Via de onlinedienst

Verstuurt u maar enkele arbeidsovereenkomsten? Gebruik dan de beveiligde onlinedienst CareerPro Documents om elektronisch ondertekende arbeidsovereenkomsten één voor één te versturen.

Meld u aan op de manier die u het beste past voor:

  • het bekijken van opgestuurde overeenkomsten,
  • het toevoegen van een nieuwe overeenkomst, en
  • het aanpassen van een bestaande overeenkomst.

Via het batchkanaal

Verstuurt u een grotere hoeveelheid arbeidsovereenkomsten? Geef dan de voorkeur aan een batchkanaal. Daarmee stuurt u de elektronisch ondertekende overeenkomsten in grote hoeveelheden op als gestructureerde berichten.

Om het batchkanaal te gebruiken, moet u met uw softwareleverancier een volledig communicatiesysteem opzetten. Het voordeel is hierbij dat de overdracht geautomatiseerd wordt. U krijgt voor elke opgestuurde overeenkomst een ontvangstbewijs en een beschrijving van eventuele problemen die zich hebben voorgedaan.

Hoe gebruikt u het batchkanaal?