Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Capelo - Elektronische Loopbaan Overheid

Capelo staat voor 'Carrière Publique Electronique - Elektronische Loopbaan Overheid' en is een initiatief van de Federale Pensioendienst (FPD).

Capelo is de databank die het mogelijk maakt de elektronische loopbaangegevens van het personeel uit de overheidssector, inclusief de gegevens van de contractuele personeelsleden, te verzamelen en te beheren.

Onder loopbaangegevens wordt verstaan:

  • de prestaties en de afwezigheden;
  • de wedden en weddenbijslagen.

De gegevens die in deze databank worden opgeslagen vormen de basis voor het elektronische pensioendossier, dat tijdens de hele loopbaan geactualiseerd wordt.

Alle technische info over Capelo zijn gegroepeerd in de TechLib