Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Capelo - Elektronische Loopbaan Overheid

Info

07/12/2021: Aangifte gegevens lokale mandatarissen

De onlinedienst voor de aangifte van de lokale mandatarissen zal beschikbaar zijn vanaf 12 januari 2022.

Capelo staat voor 'Carrière Publique Electronique - Elektronische Loopbaan Overheid' en is een initiatief van de Federale Pensioendienst (FPD).

Capelo is de databank waarin u de elektronische loopbaangegevens van het personeel uit de overheidssector verzamelt en beheert. Dit is inclusief de gegevens van contractuele personeelsleden en lokale politieke mandatarissen.

Onder loopbaangegevens wordt verstaan:

  • de prestaties en de afwezigheden;
  • de wedden en weddenbijslagen.

De gegevens die in deze databank worden opgeslagen vormen de basis voor het elektronische pensioendossier, dat tijdens de hele loopbaan geactualiseerd wordt.

Alle technische info over Capelo zijn gegroepeerd in de TechLib