Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Legende XML

Voor volledige informatie over de XML-schema's en de verschillende opties die gebruikt worden in de schema's, kunt u de documentatie raadplegen die geleverd wordt door het W3C Consortium en beschikbaar is op de site http://www.w3.org Nieuw venster - http://www.w3.org/XML/Schema Nieuw venster.