Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Aangifte van werken

Info

21/12/2018: Oude batchkanalen afgesloten op 01/01/2019

Sinds 1 oktober 2018 is er een nieuw batchkanaal voor het invoeren van de Aangifte van Werken (AVW). De oude batchkanalen (30bis en 30ter) zijn vanaf 1 januari 2019 niet meer toegankelijk.

Om uw aangiften via de nieuwe batchversie te verzenden, moeten uw systemen aangepast zijn. Is dat niet het geval, dan kunt u vanaf 1 januari 2019 geen batchverzendingen meer doen voor de Aangifte van Werken. U kunt uw aangiften wel nog doorgeven via de onlinedienst op dit portaal.

Wilt u uw systemen nog aanpassen? Xsd-schema’s, glossaria en uitleg over de update vindt u in de Techlib. Hebt u nog vragen? Contacteer ons dan via Support30bis-30ter@smals.be.

Gebruikt u de batchverzending sowieso niet meer? Laat ons dat weten op Support30bis-30ter@smals.be en we schrappen u uit onze lijst.

Welke werken moet u aangeven?

  • Werken ‘30bis’ die vallen onder de onroerendgoedsector. Deze werken meldt u aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Constructiv en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
  • Werken ‘30ter’ die vallen onder het paritair comité voor bewakings- en/of toezichtsdiensten, en bedrijven die bepaalde activiteiten uitoefenen in de vleessector. Deze werken meldt u aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Een gedetailleerde lijst van de werken vindt u in het Bericht aan de aannemers van sommige werken en aan de opdrachtgevers .pdf - Nieuw venster.

De Aangifte van Werken, de betaling van de inhoudingen op facturen en de toepassing van de hoofdelijke aansprakelijkheid onder medecontractanten zijn voorzien in de artikelen 30 bis en 30 ter van de wet van 27 juni 1969. Dit laatste artikel werd (her)ingevoerd door artikel 62 van de programmawet van 29 maart 2012.

Toegang tot de beveiligde onlinedienst

Om u toegang te geven tot de beveiligde versie van de Aangifte van Werken, moet uw lokale beheerder vanuit het Toegangsbeheer voor Ondernemingen en Organisaties de onlinedienst ‘Contract aangifte/Aangifte van werken’ toevoegen aan de gewenste gebruikers.

Bevestigingsdocumenten

Wanneer er aangifte gedaan is van werken, ontvangen de betrokken partijen (opdrachtgever, aangevende aannemer, onderaannemer) documenten die de aangifte bevestigen. Deze documenten worden via de e-Box van de betrokken onderneming en/of op papier overgemaakt.

Voor buitenlandse ondernemingen

Heeft u als buitenlandse onderneming rechtstreeks een contract gesloten met een opdrachtgever (bouwheer) voor werken in onroerende staat op Belgisch grondgebied? Dan bent u mogelijk onderworpen aan de verplichtingen in verband met de aangifte van werken en/of aanwezigheidsregistratie. Meer informatie vindt u op het internationale portaal .

Technische informatie

Alle technische informatie (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Db notes - Nieuw venster, bijdragevoeten en macro's) over Aangifte van Werken is gegroepeerd in de TechLib