Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Aangifte van werken

Welke werken moet u aangeven?

  • Werken ‘30bis’:
    • werken in onroerende staat, met uitzondering van bepaalde activiteiten uit de land-, tuin- en bosbouw die expliciet worden uitgesloten van het toepassingsgebied;
    • de levering van stortklaar beton als bedoeld in artikel 1, a, vierde lid, achtentwintigste streepje van het koninklijk besluit van 4 maart 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan;
    Deze werken meldt u aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), en sommige ook aan Constructiv en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
  • Werken ‘30ter’ die vallen onder het paritair comité voor bewakings- en/of toezichtsdiensten, en bedrijven die bepaalde activiteiten uitoefenen in de vleessector. Deze werken meldt u aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Een gedetailleerde lijst van de werken vindt u in het Bericht aan de aannemers van sommige werken en aan de opdrachtgevers .pdf - Nieuw venster.

De Aangifte van werken, de betaling van de inhoudingen op facturen en de toepassing van de hoofdelijke aansprakelijkheid onder medecontractanten zijn voorzien in de artikelen 30 bis en 30 ter van de wet van 27 juni 1969. Dit laatste artikel werd (her)ingevoerd door artikel 62 van de programmawet van 29 maart 2012.

Toegang tot de beveiligde onlinedienst

Om u toegang te geven tot de beveiligde versie van de Aangifte van werken, moet uw lokale beheerder vanuit het Toegangsbeheer voor Ondernemingen en Organisaties de onlinedienst ‘Contract aangifte/Aangifte van werken’ toevoegen aan de gewenste gebruikers.

Bevestigingsdocumenten

Wanneer er aangifte gedaan is van werken, ontvangen de betrokken partijen (opdrachtgever, aangevende aannemer, onderaannemer) documenten die de aangifte bevestigen. Deze documenten worden via de e-Box Enterprise van de betrokken onderneming en/of op papier overgemaakt.

Voor buitenlandse ondernemingen

Heeft u als buitenlandse onderneming rechtstreeks een contract gesloten met een opdrachtgever (bouwheer) voor werken op Belgisch grondgebied? Dan bent u mogelijk onderworpen aan de verplichtingen in verband met de aangifte van werken en/of aanwezigheidsregistratie. Meer informatie vindt u op het internationale portaal.

Technische informatie

Alle technische informatie (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Db notes - Nieuw venster, bijdragevoeten en macro's) over Aangifte van Werken is gegroepeerd in de TechLib.