Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Aangifte van werken

Met deze onlinedienst kunnen aannemers van bepaalde werken diverse aangiften doen. Het gaat om de volgende meldingen:

  • Aangifte van werken “30bis” die vallen onder de onroerendgoedsector. Deze werken meldt u aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), het NAVB en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; en
  • Aangifte van werken “30ter” die vallen onder het paritair comité voor bewakings- en/of toezichtsdiensten, en bedrijven die bepaalde activiteiten uitoefenen in de vleessector. Deze werken meldt u aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Opgelet:

  • Om toegang te verkrijgen tot de beveiligde versie van deze dienst, moet uw lokale beheerder vanuit het "Toegangsbeheer voor Ondernemingen en Organisaties" de onlinedienst "Contract aangifte/Aangifte van werken" toevoegen aan de gewenste gebruikers.
  • Wanneer u een buitenlandse onderneming bent die rechtstreeks een contract heeft gesloten met een opdrachtgever (bouwheer) in het kader van werken in onroerende staat op Belgisch grondgebied, dan bent u mogelijk onderworpen aan de verplichtingen inzake de aangifte van werken en/of registratie van aanwezigheden.
    Meer informatie vindt u op het internationale portaal Nieuw venster.

Deze aangifte, de betaling van de inhoudingen op de uitgegeven facturen en de toepassing van de hoofdelijke aansprakelijkheid onder medecontractanten zijn voorzien in artikel 30ter (her)ingevoerd in de wet van 27 juni 1969 door artikel 62 van de programmawet van 6 april 2012.

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Db notes - Nieuw venster, bijdragevoeten en macro's) over Aangifte van werken zijn gegroepeerd in de TechLib

Andere werkmeldingen mogen nog zowel elektronisch als op papier gemeld worden.