Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Aangifte van werken

Welke werken moet u aangeven?

  • Werken ‘30bis’ die vallen onder de onroerendgoedsector. Deze werken meldt u aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), het NAVB en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
  • Werken ‘30ter’ die vallen onder het paritair comité voor bewakings- en/of toezichtsdiensten, en bedrijven die bepaalde activiteiten uitoefenen in de vleessector. Deze werken meldt u aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Een gedetailleerde lijst van de werken vindt u in het Bericht aan de aannemers van sommige werken en aan de opdrachtgevers .pdf - Nieuw venster.

De Aangifte van Werken, de betaling van de inhoudingen op facturen en de toepassing van de hoofdelijke aansprakelijkheid onder medecontractanten zijn voorzien in de artikelen 30 bis en 30 ter van de wet van 27 juni 1969. Dit laatste artikel werd (her)ingevoerd door artikel 62 van de programmawet van 29 maart 2012.

Toegang tot de beveiligde onlinedienst

Om u toegang te geven tot de beveiligde versie van de Aangifte van Werken, moet uw lokale beheerder vanuit het Toegangsbeheer voor Ondernemingen en Organisaties de onlinedienst ‘Contract aangifte/Aangifte van werken’ toevoegen aan de gewenste gebruikers.

Bevestigingsdocumenten

Wanneer er aangifte gedaan is van werken, ontvangen de betrokken partijen (opdrachtgever, aangevende aannemer, onderaannemer) documenten die de aangifte bevestigen. Deze documenten worden via de e-Box van de betrokken onderneming en/of op papier overgemaakt.

Voor buitenlandse ondernemingen

Heeft u als buitenlandse onderneming rechtstreeks een contract gesloten met een opdrachtgever (bouwheer) voor werken in onroerende staat op Belgisch grondgebied? Dan bent u mogelijk onderworpen aan de verplichtingen in verband met de aangifte van werken en/of aanwezigheidsregistratie. Meer informatie vindt u op het internationale portaal .

Technische informatie

Alle technische informatie (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Db notes - Nieuw venster, bijdragevoeten en macro's) over Aangifte van Werken is gegroepeerd in de TechLib