Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Publiato - aangifte arbeidsongeval publieke sector ("Wet '67")

voor: Werkgevers en mandatarissen

Sinds 1 januari 2014 moeten werkgevers uit de publieke sector arbeidsongevallen elektronisch aan Fedris aangeven, net zoals hun collega’s uit de privésector dat al deden.

Vanaf 25 mei 2015 moeten ze ook de elementen van de regeling van het ongeval en, als ze niet bij Medex zijn aangesloten, de periodes van tijdelijke ongeschiktheid via Publiato doorgeven. Voor de werkgevers die bij Medex zijn aangesloten, gelden er bijzondere bepalingen.

De elementen van de regelingen en de tijdelijke ongeschiktheden moeten worden meegedeeld voor alle ongevallen die vanaf 01/01/2014 werden aangegeven, ook al dateren die regelingen en tijdelijke ongeschiktheden van vóór 25 mei 2015.

Het project Publiato heeft de bedoeling om de informatieoverdracht over arbeidsongevallen in de publieke sector te optimaliseren.

Voor wie is Publiato bedoeld?

De beveiligde onlinedienst Publiato is bedoeld voor alle werkgevers uit de publieke sector op wie de wet van 3 juli 1967 Nieuw venster van toepassing is. Een werkgever kan een sociale dienstverrichter aanstellen om de aangifte van arbeidsongevallen in zijn plaats te doen.

Voor sociale dienstverrichters

Wil een werkgever of onderneming zonder personeel u een mandaat geven? Dan moet u dat mandaat voor de betrokken groep van toepassingen registreren in de onlinedienst Mahis.

Soorten aangiften

Via de beveiligde onlinedienst Publiato kunt u zes verschillende soorten aangiften doen:

Een uitgebreide bespreking van alle gegevens die u moet invullen in de aangifte van een arbeidsongeval vindt u in "Een arbeidsongeval aangeven met Publiato" .pdf - Nieuw venster,

Uiterste indiendata

De gegevens over het ongeval moet u via Publiato aangeven binnen de twee dagen nadat u de aangifte ontvangen hebt van het slachtoffer.

Uw beslissing over de juridische ontvankelijkheid van het ongeval moet u via Publiato aangeven binnen de dertig dagen nadat u de aangifte ontvangen hebt van het slachtoffer.

Wanneer Medex niet de bevoegde medische dienst is, deelt de werkgever de begin- en einddatum van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid mee zodra die gekend zijn.

De werkgevers die zijn aangesloten bij Medex blijven Medex rechtstreeks informeren over de periodes van tijdelijke ongeschiktheid. Vanaf eind 2015 zal Medex die periodes meedelen via Publiato.

De elementen van de beslissing over de regeling van het ongeval moet u doorgeven op het moment dat die beslissing wordt meegedeeld.

Het overlijden van het slachtoffer moet u aangeven via Publiato:

 • op het moment dat u het ongeval aangeeft, als het slachtoffer op de dag van het ongeval sterft, of
 • op het moment van het overlijden, als het slachtoffer later overlijdt aan de gevolgen van het ongeval.

De afsluiting van een dossier, en eventueel de heropening ervan, moeten worden meegedeeld op het moment van de afsluiting en/of heropening.

Beschikbaarheid

U kunt de onlinedienst Publiato elke dag tussen 7.30 en 18.30 uur gebruiken, behalve tijdens weekends en op feestdagen. Publiato is niet toegankelijk:

 • op 1 januari,
 • op Paasmaandag,
 • op 1 mei,
 • op Hemelvaartsdag,
 • op Pinkstermaandag,
 • op 21 juli,
 • op 15 augustus,
 • op 1, 2 en 3 november,
 • op 11 november,
 • op 15 november, en
 • in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Dan wordt er niet gewerkt op het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris).