Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

DestHa – beheer van verzendingsregels

Inleiding

De vervanging van de papieren documenten en formulieren door een stroom elektronische gegevens vereist een gecentraliseerd beheer van de communicatieregels tussen uw onderneming en de Sociale Zekerheid. De onlinedienst DestHa (vroeger Routing Module) werd in deze context gecreëerd en ter beschikking gesteld van uw lokale beheerder.

De lokale beheerder of een door hem gemachtigd persoon zal een bestemmeling en/of een communicatiekanaal kunnen kiezen voor een bepaalde aangifte en dit rekening houdend met de hieronder beschreven verzendingsregels.

De keuze van de bestemmeling moet gebeuren in overeenstemming met de procuratie(s) die uw onderneming aan de Sociale Zekerheid heeft doorgegeven. De bestemmeling zal dan een transmissiekanaal kunnen kiezen, dit kan de mailbox e-Box Enterprise zijn of een batch-kanaal dat op voorhand in het verzendersrepertorium werd gemeld.

De onlinedienst DestHa is aanvankelijk bestemd voor gebruikers die ASR’s doen voor de sector uitkeringen.

Verzendingsregels

Om het begrip bestemmeling binnen een ASR-aanvraag te bepalen, werden er regels opgesteld voor de elektronische uitwisseling tussen de werkgever en zijn mandataris. De bestemmeling is de entiteit waarnaar een aanvraag moet verstuurd worden.

De regels die aanvankelijk opgesteld werden in het DestHa-systeem staan beschreven in onderstaande tabel. De werkgever en de mandataris kunnen de parameters voor elke regel aanpassen.

Situatie werkgever Bestemmeling Transmissiekanaal
Werkgever zonder mandataris en niet geregistreerd in DestHa Werkgever
  • e-Box Enterprise voor scenario 1 en 6 (vanaf 1 januari 2020)
  • Papier voor de overige scenario's
Werkgever zonder mandataris en geregistreerd in DestHa Werkgever Gekozen elektronisch kanaal
Werkgever onder curatele Curator Papier
Werkgever met een mandataris die zijn aangeslotene nog niet in DestHa heeft geregistreerd Werkgever
  • e-Box Enterprise voor scenario 1 en 6 (vanaf 1 januari 2020)
  • Papier of gekozen elektronisch kanaal als de werkgever zichzelf in DestHa heeft geregistreerd voor de overige scenario's
Werkgever met een mandataris die zijn aangeslotene al in DestHa heeft geregistreerd Zijn mandataris Gekozen elektronisch kanaal

DestHa-repertorium

Alle regels opgesteld door een werkgever of opgesteld door een werkgever en zijn mandataris bevinden zich in het daarvoor aangemaakte DestHa-repertorium.