Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet

Info

14/02/2020: Nieuw – overzicht van uw aanvragen op de startpagina

Vanaf nu krijgt u op de startpagina van Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet een overzicht van al uw aanvragen. U ziet ook hun status (in behandeling, in afwachting van inlichtingen van de werknemer…).

Hebt u meer dan 100 werknemers? Dan krijgt u een beperkt overzicht te zien in plaats van de hele lijst. Specifieke werknemers zoekt u dan op basis van hun rijksregisternummer.

Werkgevers en werknemers uit de privésector of de federale, openbare sector en van de autonome overheidsbedrijven kunnen via de onlinedienst een aanvraag loopbaanonderbreking of tijdskrediet indienen. Het gaat om aanvragen voor:

  • tijdskrediet;
  • landingsbanen voor werknemers vanaf 60 jaar;
  • landingsbanen in de afwijkende regeling die in werking getreden is in 2012 (enkel voor werknemers tussen 50 en 54 jaar of tussen 57 en 59 jaar);
  • loopbaanonderbreking.

Werkgevers en werknemers van de privésector en van de openbare sector (uitgezonderd het onderwijs en het Ministerie van Defensie) kunnen de dienst ook gebruiken om een thematisch verlof aan te vragen (ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatief verlof).

Afwijkende regelingen voor de landingsbanen tussen 55 en 60 jaar (in werking getreden in 2012) kunt u niet aanvragen via de onlinedienst. Ook een aanvullende vergoeding die de werkgever of een sectoraal fonds betaalt aan werknemers van 45 jaar of ouder kunt u niet via de onlinedienst aangeven.

Een aanvraag loopbaanonderbreking of tijdskrediet bestaat altijd uit een werkgeversgedeelte en een werknemersgedeelte. De werkgever moet zijn aanvraag online of via elektronische gestructureerde berichten indienen voordat de werknemer dat doet. Nadien vult de werknemer zijn gedeelte aan in de onlinedienst voor burgers 'Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet' op de portaalsite mysocialsecurity.be Nouvelle fenêtre of door het pdf-document af te drukken en in te vullen. Dat document wordt aangemaakt op basis van de aanvraag van de werkgever.

Na aanvulling worden de gegevens van het werknemersgedeelte opgenomen in een pdf-document. Dat document doet dienst als ontvangstbewijs. De pdf wordt verstuurd naar de eBox van de werknemer. De gegevens worden naar de centrale RVA-databank gestuurd voor de behandeling van de aanvraag.

Ook de beslissing van de RVA (formulier C62) over de aanvraag loopbaanonderbreking of tijdskrediet komt in de eBox van de werknemer terecht.

Belangrijke opmerkingen:

  • Werknemers en werkgevers van het Ministerie van Defensie (tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking) behoren nog niet tot het doelpubliek.
  • Door de Zesde Staatshervorming kunnen werknemers en werkgevers die afhangen van een gewest of een gemeenschap geen aanvraag voor gewone loopbaanonderbreking indienen via deze dienst.

Alle technische info over het Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet is gegroepeerd in de TechLib