Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet

In de onlinedienst Dossier Loopbaanonderbreking dient u aanvragen voor loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof voor uw werknemers in.

Welke online aanvragen kunt u doen voor uw sector?

Werkgevers en werknemers doen via de onlinedienst hun aanvragen tot loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorg).

 • Privésector: alles, behalve als de werkgever of een sectoraal fonds een aanvullende vergoeding betaalt aan werknemers van 45 jaar of ouder.
 • Openbare federale sector: alles
 • Ministerie van defensie: niets
 • Onderwijs: niets
 • Autonome overheidsbedrijven: alles
 • Plaatselijke besturen en administraties die afhangen van de provincies, gewesten of gemeenschappen: enkel thematische verloven (sinds de zesde staatshervorming is het niet meer mogelijk om aanvragen loopbaanonderbreking in te dienen via deze dienst.)

Als u in uw sector de onlinedienst niet kunt gebruiken, stuurt u de aanvraag op met de post.

Een aanvraag indienen en opvolgen

 1. Vul uw deel in
 2. Een aanvraag loopbaanonderbreking bestaat uit een werkgeversdeel en een werknemersdeel. Als werkgever moet u uw onderdeel altijd als eerste invullen (online of via gestructureerde berichten) voordat uw werknemer zijn deel kan invullen.

 3. Uw werknemer vult zijn deel in
 4. Hebt u uw deel ingevuld? Dan is het de beurt aan uw werknemer. Die meldt zich aan bij de onlinedienst Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet op het onderdeel Burger van dit portaal en vult zijn onderdeel in.

  Uw werknemer kan zijn deel van de aanvraag ook nog altijd met de hand invullen. Druk de pdf af die aangemaakt is op basis van uw aanvraag. Uw werknemer stuurt het ingevulde papier dan met de post naar de RVA.

 5. De RVA neemt een beslissing en informeert uw werknemer
 6. Zodra de RVA beslist heeft over de loopbaanonderbreking, het tijdskrediet of het thematisch verlof, krijgt uw werknemer het antwoord (in de vorm van formulier C62) in My e-Box(voor burgers)..

Alle technische info over het Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet is gegroepeerd in de TechLib