Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet

03/05/2022: Aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord niet meer mogelijk vanaf 1 juni 2022

Gebruikt u een gebruikersnaam en een wachtwoord om aan te melden op het portaal van de sociale zekerheid? Vanaf 1 juni 2022 volstaat dat niet meer om u aan te melden bij deze onlinedienst.

Deze manier van aanmelden vormt een risico voor de digitale veiligheid van uw organisatie. We aanvaarden dus alleen nog aanmeldmethodes met een sterke beveiliging.

Om veilig onze onlinediensten te blijven gebruiken, gebruikt u vanaf nu dus een van deze opties:

 • elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer
 • itsme

Meer informatie over deze manieren van aanmelden leest u op de pagina Wat zijn digitale sleutels? van CSAM. Nieuw venster.

In de onlinedienst Dossier Loopbaanonderbreking dient u aanvragen voor loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof voor uw werknemers in.

Welke online aanvragen kunt u doen voor uw sector?

Werkgevers en werknemers doen via de onlinedienst hun aanvragen tot loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatieve zorg).

 • Privésector: alles,
  • behalve aanvragen voor landingsbanen tussen 50 en 60 jaar met een afwijkende regeling (in werking getreden in 2012), en
  • behalve als de werkgever of een sectoraal fonds een aanvullende vergoeding betaalt aan werknemers van 45 jaar of ouder.
 • Openbare federale sector: alles
 • Ministerie van defensie: niets
 • Onderwijs: niets
 • Autonome overheidsbedrijven: alles
 • Plaatselijke besturen en administraties die afhangen van de provincies, gewesten of gemeenschappen: enkel thematische verloven (sinds de zesde staatshervorming is het niet meer mogelijk om aanvragen loopbaanonderbreking in te dienen via deze dienst.)

Als u in uw sector de onlinedienst niet kunt gebruiken, stuurt u de aanvraag op met de post.

Een aanvraag indienen en opvolgen

 1. Vul uw deel in
 2. Een aanvraag loopbaanonderbreking bestaat uit een werkgeversdeel en een werknemersdeel. Als werkgever moet u uw onderdeel altijd als eerste invullen (online of via gestructureerde berichten) voordat uw werknemer zijn deel kan invullen.

 3. Uw werknemer vult zijn deel in
 4. Hebt u uw deel ingevuld? Dan is het de beurt aan uw werknemer. Die meldt zich aan bij de onlinedienst Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet op het onderdeel Burger van dit portaal en vult zijn onderdeel in.

  Uw werknemer kan zijn deel van de aanvraag ook nog altijd met de hand invullen. Druk de pdf af die aangemaakt is op basis van uw aanvraag. Uw werknemer stuurt het ingevulde papier dan met de post naar de RVA.

 5. De RVA neemt een beslissing en informeert uw werknemer
 6. Zodra de RVA beslist heeft over de loopbaanonderbreking, het tijdskrediet of het thematisch verlof, krijgt uw werknemer het antwoord (in de vorm van formulier C62) in My e-box.

Alle technische info over het Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet is gegroepeerd in de TechLib