Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De berekeningsbasis voor de onthaalouders 'sui generis'

De socialezekerheidsbijdragen voor onthaalouders berekent u op basis van een fictief loon dat u verkrijgt door de volgende formule toe te passen: T x E x L.

T = het aantal opvangdagen. Eén dag stemt overeen met de opvang van één kind gedurende één dag. Het maximaal aantal opvangdagen per kwartaal bedraagt ( 65 x 4 ) = 260 opvangdagen;
E = 1,9;
L = 3 x het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen gedeeld door 494.

Praktisch gezien wordt het fictief loon per maand berekend, er rekening mee houdend dat L kan variëren in het geval het G.G.M.M.I. wijzigt in de loop van het kwartaal.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfAPPL - Berekeningsbasis onthaalouders

In DMFAPPL worden onthaalouders aangegeven met de specifieke code 761 in het blok 90012 “werknemerslijn”.

Een rekenblad is ter beschikking van de werkgevers om hen te helpen bij het converteren van

• de ingeschreven capaciteit
• de werkelijk gepresteerde kinderopvangdagen en
• de sluitingsdagen.