Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Werkgever die voor de eerste maal personeel aanwerft

Elke natuurlijke persoon of groepering van natuurlijke personen (bv. VVZRL) of een rechtspersoon (vennootschap, vereniging zonder winstoogmerk, openbaar bestuur...), die voor de eerste maal één of meer werknemers aanwerft, moet dit aan de RSZ meedelen om de hoedanigheid van werkgever te verkrijgen.

Om de hoedanigheid van werkgever bij de RSZ te verkrijgen moet men over een KBO-nummer beschikken.

De identificatie als werkgever verloopt via

 

DmfA

Nadat de elektronische aanvraag via 'WIDE' behandeld is, ontvangt de werkgever een notificatie van de RSZ met:

  • het definitieve RSZ-nummer;
  • het KBO-nummer indien de RSZ het KBO-nummer toekent;
  • de NACE-code (nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Unie) die de activiteit(en) van de onderneming omschrijft;
  • de toegekende werkgeverscategorie(ën).

Het erkend sociaal secretariaat van de werkgever ontvangt een kopie van dit bericht.

 

DmfAPPL

Nadat het R1-fomulier behandeld is, wordt het RSZ-nummer geïntegreerd in de online applicatie Rx. De werkgever ontvangt een schriftelijke bevestiging van de inschrijving, en het 'full service' secretariaat ontvangt hiervan een kopie.

 

De identificatie als werkgever bij de RSZ wordt niet alleen opgenomen in het werkgeversrepertorium, maar ook in de KBO.

Alleen de werkgever die opgenomen is in het werkgeversrepertorium, heeft toegang tot de online diensten van de sociale zekerheid en kan een Dimona of een DmfA (DmfAPPL) indienen.