Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De pensioenen

Het wettelijk en het vervroegd rustpensioen

De wettelijke pensioenleeftijd in België is 65 jaar (en wordt verhoogd tot 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030). 

Een werknemer of ambtenaar kan het vervroegd pensioen opnemen als hij minstens 63 jaar oud is en een loopbaan van 42 jaar heeft. Uitzonderingen bestaan voor de personen met een lange loopbaan en de personen die vóór 1 januari 1956 geboren zijn. De eerste categorie betreft de personen die minstens 60 jaar oud zijn en een loopbaan van 44 jaar hebben, en de personen die minstens 61 jaar oud zijn en een loopbaan van 43 jaar hebben. De tweede categorie betreft de werknemers en de ambtenaren die hun pensioen kunnen opnemen wanneer ze 37 kalenderjaren aanneembare diensten kunnen bewijzen.   

De pensioenaanvraag

De pensioenaanvraag is steeds verplicht voor de personen die hun hoofdverblijfplaats in het buitenland hebben, de statutaire ambtenaren en de werknemers in sommige bijzondere stelsels.

Ook de werknemer die het rustpensioen vervroegd of na de wettelijke pensioenleeftijd wil opnemen, moet een pensioenaanvraag indienen.

De pensioenaanvraag is niet nodig wanneer de werknemer met pensioen wenst te gaan op de wettelijke pensioenleeftijd. Op die leeftijd start de Federale Pensioendienst (FPD) immers automatisch een onderzoek.

De pensioenaanvraag kan door de werknemer ten vroegste een jaar vóór de ingangsdatum aangevraagd worden:

  • bij het gemeentebestuur van de hoofdverblijfplaats;
  • bij één van de 200 lokale pensioenpunten van de FPD;
  • via de website www.pensioenaanvraag.be.

De persoonlijke loopbaangegevens

Sigedis identificeert de werknemers en ambtenaren en houdt hun loopbaangegevens bij voor de sociale zekerheid.

De onlinedienst mycareer.be biedt een gedetailleerd overzicht van de loopbaan, zowel voor de periodes actief als werknemer, ambtenaar of zelfstandige als voor de niet actieve periodes (bijv. werkloosheid, tijdskrediet...).

De onlinedienst mypension.be bevat alle gegevens van de pensioenloopbaan. Onder andere de vroegste ingangsdatum van het pensioen en de raming van het wettelijk en aanvullend pensioenbedrag (bij een gelijkblijvende loopbaan) zijn opgenomen.

De loopbaangegevens zijn strikt persoonlijk (aanmelding met elektronische identiteitskaart).

Contact

Voor alle inlichtingen in verband met de toekenningsvoorwaarden van een rust- of overlevingspensioen in het stelsel van de werknemers of van de ambtenaren kan men zich wenden tot de Federale Pensioendienst, Zuidertoren, 1060 Brussel (tel. gratis nummer 1765).