Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Inleiding

Naast de algemene gegevens van de werknemerslijn en de tewerkstellingslijn die door meerdere socialezekerheidsinstellingen gebruikt worden, zijn de inlichtingen over de tewerkstelling enkel bestemd voor de RSZ (en/of de RSZ). Deze gegevens worden niet opgenomen in de aangifte sociaal risico (ASR). Ze laten de RSZ toe om

  • de financiële tussenkomsten in de Sociale Maribel te controleren;
  • het recht op kinderbijslag bij afwezigheid ingevolge ziekte van een vastbenoemde werknemer te bepalen;
  • de ter beschikking gestelde werknemers te identificeren;
  • de werknemers die de gegevens met betrekking tot de overheidssector niet moeten vermelden, aan te duiden;
  • sommige contractanten die de bijdrage tweede pensioenpijler niet verschuldigd zijn, aan te duiden.