Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De datum van de vaste benoeming

De datum van de vaste aanstellling van een statutair personeelslid waarop de tewerkstelling betrekking heeft, wordt hier vermeld.

De RSZ gebruikt dit gegeven voor de overdracht van de wiskundige reserves van de FPD naar het gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen.

Voor een stagiair met het oog op een vaste benoeming wordt de zone niet ingevuld. Alleen als de stage met vrucht beëindigd wordt en het statutaire personeelslid effectief benoemd is, wordt een datum van de vaste benoeming aangegeven in de DmfAPPL. Voor een vastbenoemde geneesheer die geen recht heeft op een overheidspensioen, wordt de zone evenmin ingevuld.

Indien een vastbenoemde halftijds aangesteld werd, en nadien in dezelfde functie voltijds benoemd wordt, dan wordt in deze zone de datum van de recentste aanstelling vermeld.

Indien een personeelslid vast benoemd werd in een functie, en nadien in een hogere functie benoemd wordt, dan wijzigt de datum van de vaste benoeming niet. De datum van de oorspronkelijke aanstelling wordt in de zone vermeld.


De overdracht van een personeelslid in geval van herstructurering wijzigt de datum van de vaste benoeming niet. De datum van de oorspronkelijke aanstelling wordt aangegeven.