Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De Verordening 1408/71

De Verordening 1408/71 blijft van toepassing, alleen wat onderdanen van derde landen betreft, tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië (met inbegrip Noord-Ierland), en onder bepaalde voorwaarden op personen op wie die Verordening van toepassing was op het moment dat de Verordening 883/2004 van toepassing werd.

Inhoudelijk zijn de bepalingen van deze Verordening nagenoeg gelijk aan deze van de Verordening (EG) 883/2004. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen zoals de detacheringsduur van 24 maanden en de vereiste van substantiële prestaties in het woonland in het kader van gelijktijdige tewerkstellingen.