Werken als...

De Belgische arbeidsmarkt kent uiteenlopende statuten, met elk een eigen wettelijk kader. Je kan onder andere als werknemer aan de slag. Je verricht dan je arbeid voor een werkgever die gezag over je uitoefent en je in ruil loon betaalt. Als je nog minderjarig bent, geniet je daarbovenop van beschermende maatregelen.

Uitzendkrachten, werknemers van een dienstencheque-onderneming, studenten, kunstenaars en onthaalouders bevinden zich in een grijze zone wat hun statuut en socialezekerheidsrechten betreft. De wet beschouwt hen echter allen als werknemers.

Wanneer je als zelfstandige werkt, levert je dat ook een inkomen op, maar de opdrachtgever oefent geen gezag over je uit en je bent geen ambtenaar. Ben je als mandataris actief in een vennootschap? Dan beschouwt men je als een zelfstandige, tenzij je bewijst dat je mandaat kosteloos is en je niet als werkend vennoot wordt beschouwd.

De zeevarenden vormen een bijzondere beroepscategorie. Zij vallen niet onder het algemene stelsel van de sociale zekerheid van de werknemers, maar onder een eigen stelsel.

Je hebt ten slotte de mogelijkheid gratis te werken als vrijwilliger voor een organisatie zonder winstoogmerk. De organisatie kan je wel een beperkte vergoeding voor bepaalde onkosten bieden.