Ontslag

Wanneer je ontslagen wordt, garandeert de Belgische sociale zekerheid je een minimuminkomen via een aantal uitkeringen.

Je werkgever kan je in geval van moeilijkheden eerst tijdelijk werkloos stellen. Je krijgt dan een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) die overeenkomt met 70% van je loon. Als de werkgever je ontslaat en je hebt voldoende werkloosheidsrechten opgebouwd, kom je in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering door de RVA.

Is je werkloosheid het gevolg van een collectief ontslag? Dan kan je rekenen op extra begeleiding tijdens je zoektocht naar nieuw werk, zoals outplacement of een tewerkstellingscel. Je ontvangt eventueel een inschakelingsvergoeding (of een hogere werkloosheidsvergoeding) en een verminderingskaart voor de RSZ-bijdragen bij een nieuwe werkgever.

Voor arbeiders, dienstbodes en werknemers via dienstencheques voorziet de RVA ook in een ontslagvergoeding, bovenop de werkloosheidsuitkering.

Oudere werknemers die ontslagen worden, komen in aanmerking voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen). Hun vroegere werkgever betaalt hen een toeslag bovenop hun werkloosheidsuitkering om het verschil met het vroegere loon op te vangen.

Sluit je onderneming definitief? Dan heb je, onder bepaalde voorwaarden, recht op een sluitingsvergoeding. Het Fonds Sluiting van Ondernemingen staat garant voor deze en andere vergoedingen waarop ontslagen werknemers recht hebben.