Arbeidsongeschiktheid, -ongeval en beroepsziekte

Als werknemer wordt je gezondheid beschermd door het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) en de arbeidsongevallenverzekering van je werkgever.

Fedris onderzoekt en vergoedt je arbeidsongeschiktheid door een beroepsziekte. Bij een aantal vaak voorkomende ziektes treedt Fedris zelfs preventief op en biedt je in bepaalde gevallen gratis vaccins en revalidatiesessies aan. Fedris biedt je ook de kans je te herscholen als je je huidige job niet langer kan uitoefenen.

Werd je het slachtoffer van een arbeidsongeval? Dan komt de verplichte arbeidsongevallenverzekering van je werkgever tussen in de medische kosten. Ze keert je een schadevergoeding uit als je tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt wordt. Die vergoeding wordt gebaseerd op je basisloon en de graad van je ongeschiktheid.

Moet je als zelfstandige omwille van een ziekte je professionele activiteit onderbreken? Dan kan je beroep doen op een vervangende ondernemer. Die neemt tijdelijk de zaak over, zodat die niet hoeft te lijden onder jouw afwezigheid. Je ziekte-invaliditeitsverzekering voor zelfstandigen neemt de vergoeding van een beroepsziekte op zich.