Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Arbeidsongeschiktheid, -ongeval en beroepsziekte

Je wordt arbeidsongeschikt verklaard als je om gezondheidsredenen niet in staat ben om je werk uit te voeren. De sociale zekerheid ondersteunt je terwijl je niet kunt werken, bij je re-integratie en bij je eventuele omscholing naar een aangepast beroep.

De regelingen verschillen afhankelijk van de oorzaak van je arbeidsongeschiktheid: een niet-werkgerelateerde ziekte of ongeval, een arbeidsongeval of een beroepsziekte.

De vergoedingen en mogelijkheden die de sociale zekerheid je biedt bij arbeidsongeschiktheid hangen ook af van je statuut: ben je werknemer, zelfstandige of ambtenaar?

In deze rubriek lees je:

  • wat je moet doen bij arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeval of beroepsziekte,

  • welke vergoedingen je kunt krijgen als je niet in staat bent om te werken, en

  • wat de mogelijkheden zijn als je terug aan het werk kunt.