Bedrijfsherstructurering en collectief ontslag

Gaat je onderneming omwille van moeilijkheden over tot collectief ontslag? Je werkgever moet dan extra begeleiding voorzien voor je zoektocht naar nieuw werk. Dit kan via outplacement of de organisatie van een tewerkstellingscel. Je hebt bij collectief ontslag onder bepaalde voorwaarden ook recht op een inschakelingsvergoeding en een verminderingskaart waarmee een nieuwe werkgever minder RSZ-bijdragen moet betalen.

Als de onderneming haar activiteit definitief stop zet, kom je in aanmerking voor een sluitingsvergoeding. Deze wordt, onder bepaalde voorwaarden, door het Fonds Sluiting van Ondernemingen uitgekeerd.

De overheid voorziet bovendien in een aantal tewerkstellingsmaatregelen om je aan het werk te helpen. Ontdek de maatregelen waarvoor jij in aanmerking komt via de webtoepassing ‘Aan de slag’ .