Bedrijfsherstructurering en collectief ontslag

Kondigt je werkgever een collectief ontslag aan, en is hij daardoor in herstructurering? Dan moet hij extra begeleiding voorzien voor je zoektocht naar nieuw werk. In principe moet hij een tewerkstellingscel oprichten. Er wordt outplacementbegeleiding aangeboden aan iedereen die zich in die tewerkstellingscel inschrijft. Onder bepaalde voorwaarden heb je tijdens de periode van inschrijving ook recht op een inschakelingsvergoeding en een verminderingskaart herstructureringen. Deze kaart kan voordelen opleveren wanneer je bij een nieuwe werkgever aan de slag gaat.

Als de onderneming haar activiteit definitief stopzet, kom je in aanmerking voor een sluitingsvergoeding. Die wordt, onder bepaalde voorwaarden, door het Fonds Sluiting van Ondernemingen uitgekeerd.