Werkloos

De Belgische sociale zekerheid garandeert je een minimuminkomen als je werkloos bent. Aan jongeren wordt dit pas uitgekeerd na een beroepsinschakelingstijd van 310 dagen. Als zij na deze periode nog steeds geen werk hebben, ontvangen zij een inschakelingsuitkering.

Eens je voldoende werkloosheidsrechten hebt opgebouwd, kom je in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Deze wordt toegekend als je buiten je wil om werkloos wordt en beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. Je werkgever kan je ook tijdelijk werkloos stellen. Je krijgt dan een uitkering van de RVA die overeenkomt met 70% van je loon.

Ook als je in het buitenland werkte, kom je in aanmerking voor het recht op werkloosheidsuitkeringen. Het volstaat dat je job aan de sociale zekerheid onderworpen zou zijn als ze in België uitgeoefend werd en dat je, na je werk in het buitenland, minstens 1 dag als loontrekkende gewerkt hebt in België.

Naargelang je situatie geniet je ook bepaalde extra’s bovenop je werkloosheidsuitkering. Is je werkloosheid bijvoorbeeld het gevolg van een collectief ontslag? Dan kan je rekenen op extra begeleiding tijdens je zoektocht naar nieuw werk, zoals outplacement of een tewerkstellingscel.

Voor arbeiders, dienstbodes en werknemers via dienstencheques voorziet de RVA in een ontslagvergoeding, bovenop de werkloosheidsuitkering.

Oudere werknemers die ontslagen worden, komen in aanmerking voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen). Hun vroegere werkgever betaalt hen een toeslag bovenop hun werkloosheidsuitkering om het verschil met het vroegere loon op te vangen.

Wie langdurig werkloos blijft, heeft recht op een toeslag op de gewone kinderbijslag als het gezinsinkomen laag ligt.

De overheid voorziet bovendien in een aantal tewerkstellingsmaatregelen om kwetsbare groepen aan het werk te helpen.