Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Werkloosheid

Als je werkloos wordt, kom je in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Om die te krijgen, moet je wel voldoende werkloosheidsrechten opgebouwd hebben. Verder moet je buiten je wil om werkloos zijn, en beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Je wordt als ‘werkloos’ beschouwd als je tot de economisch actieve bevolking behoort en aan drie criteria tegelijk voldoet:

  1. Je bent zonder werk: je bent niet in betaalde dienst en hebt geen betaalde zelfstandige activiteit.
  2. Je bent momenteel beschikbaar voor werk.
  3. Je bent werkzoekend, dus je zet stappen om betaald werk te vinden.

Eens je voldoende werkloosheidsrechten hebt opgebouwd, kom je in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Die wordt toegekend als je buiten je wil om werkloos wordt en beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt.

Werkloosheidsrechten, zoals het recht op een uitkering, bouw je op terwijl je werkt als werknemer in loondienst. Zelfstandigen hebben er dus geen recht op. Statutaire ambtenaren kunnen geregulariseerd worden, zodat ze in geval van werkloosheid toch een uitkering kunnen ontvangen.

Ook als je in het buitenland werkte, kom je in aanmerking voor het recht op werkloosheidsuitkeringen.

Tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid is een situatie waarin je werkgever je geen werk kan geven, maar je toch in dienst houdt. Je werkgever schakelt dan het systeem van tijdelijke werkloosheid in. Jij krijgt een uitkering van de RVA totdat je weer bij je werkgever aan de slag kunt.

Werkloosheid met bijzondere ontslagregeling

Bij een collectief ontslag kan je rekenen op extra begeleiding tijdens je zoektocht naar nieuw werk, zoals outplacement of een tewerkstellingscel.

Oudere werknemers die ontslagen worden, komen in aanmerking voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen). Hun vroegere werkgever betaalt hen een toeslag bovenop hun werkloosheidsuitkering om het verschil met het vroegere loon op te vangen.

Je bent buiten je wil om werkloos en hebt geen inkomen. Om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Je kan toegelaten worden tot het recht op uitkeringen:

  • op basis van een tewerkstelling in loondienst. In dat geval moet je een aantal arbeidsdagen bewijzen (met RSZ-inhoudingen) tijdens een periode die je uitkeringsaanvraag onmiddellijk voorafgaat;
  • als je in het verleden al een werkloosheidsuitkering hebt ontvangen.

kend op basis van verschillende parameters waaronder je gezinstoestand:

  • samenwonende met gezinslast,
  • alleenwonende, of
  • samenwonende zonder gezinslast.

De werkloosheidsuitkeringen zijn degressief.

 


Waarop heb ik recht?

Je wordt tijdelijk werkloos gesteld door je werkgever. Je hebt automatisch recht op een uitkering. De RVA betaalt je een uitkering die gelijk is aan 65% van je loon(begrensd). Als je voor het eerst tijdelijk werkloos wordt, dien je een uitkeringsaanvraag in bij het RVA-kantoor.

Waarvoor zorgt mijn werkgever?

Je werkgever moet je 2 documenten bezorgen:

  • een controleformulier tijdelijke werkloosheid, en
  • een formulier met het aantal uren dat je de voorbije maand tijdelijk werkloos bent geweest.

Je dient beide formulieren in bij je uitbetalingsinstelling. De gegevens op die documenten vormen de basis voor de berekening van de uitkering waarop je die maand recht hebt.


Als je in het buitenland gewerkt hebt, kan dat werk in aanmerking genomen worden om je recht te geven op werkloosheidsuitkeringen in België. Let wel: alleen werkdagen gepresteerd in een land waarmee België een bilateraal of internationaal akkoord heeft afgesloten, tellen mee.

Je moet na je werk in het buitenland ook minstens drie maand in loondienst gewerkt hebben in België, tenzij je in een bijzonder geval bent – zoals bijvoorbeeld een grensarbeider.

Mogelijke hinderpalen

Heb je buiten de EU gewerkt, of heb je niet het statuut van vluchteling of staatloze? Dan is het mogelijk dat je werk in het buitenland niet in aanmerking genomen kan worden door je nationaliteit. Een specifiek bilateraal verdrag kan je eventueel toch dat recht geven.

Ben je geen Belg?

Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, dan moet je in elk geval legaal in België verblijven. Anders kan je geen uitkering krijgen, of kan je je huidige uitkering verliezen.