Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Handicap

De overheid en de instellingen van de sociale zekerheid proberen personen met een handicap zoveel mogelijk te ondersteunen. Personen met een handicap komen in aanmerking voor een brede waaier aan fiscale en sociale maatregelen.

De groep personen met een handicap omvat alle mensen met een lichamelijke, verstandelijke, psychische of sociale beperking. De overheid probeert de impact van de beperking zoveel mogelijk te verkleinen met specifieke maatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vermindering van de personenbelasting en de onroerende voorheffing, het recht op een sociaal telefoontarief, een verminderingskaart voor het openbaar vervoer en toegang tot sociale huisvesting.

Maak je door je handicap beduidend minder kansen op de arbeidsmarkt, of ben je sterk afhankelijk van de hulp van derden? Dan heb je recht op specifieke financiële tegemoetkomingen. Je vraagt die aan bij de FOD Sociale Zekerheid. De FOD kent de vergoedingen toe op basis van de resultaten van een medisch onderzoek naar je handicap.

Heb je een kind met een handicap, dan krijg je in veel gevallen een bijkomende kinderbijslag.