Starten als zelfstandige

Word je zelfstandige? Dan kies je voor een statuut waarin je zelf verantwoordelijk bent voor je opdrachten en de opbouw van je socialezekerheidsrechten. Je beroepsactiviteit levert je inkomsten op, maar in tegenstelling tot bij een werknemer, oefent je opdrachtgever geen gezag over je uit.

Je bent verplicht je bij een socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen aan te sluiten. Dit doe je vóór de effectieve start van de zelfstandige beroepsactiviteit. Je betaalt het fonds socialezekerheidsbijdragen die berekend zijn op basis van je inkomsten als zelfstandige. In ruil verkrijg je het recht op gezinsbijslag, de ziekte- en invaliditeitsuitkering, de moederschapsverzekering, het overbruggingsrecht, de mantelzorguitkering en het pensioen. Als starter betaal je voorlopige bijdragen berekend op basis van een wettelijk minimum, of op basis van een raming van je inkomsten.

Ben je werkloos en overweeg je een zelfstandige activiteit te starten? Je kan de voorbereidingen voor je activiteit uitvoeren en tegelijkertijd je werkloosheidsuitkering behouden. Je kunt ook een zelfstandige activiteit in bijberoep starten en daarbij  gedurende 12 maand je recht op werkloosheidsuitkeringen behouden (voordeel ‘Springplank naar zelfstandige’). Als je daarentegen beslist om een zelfstandige activiteit in hoofdberoep op te starten, verlies je dit recht op werkloosheidsuitkeringen van zodra je activiteit begint. Zet je je zelfstandige activiteit stop, dan heb je slechts in enkele welbepaalde gevallen opnieuw recht op een uitkering.