Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Verenigingswerk

Onder de regeling voor verenigingswerk mag je een aantal uren betaald werken in de sportsector, in de socioculturele sector of bij de openbare omroep zonder sociale bijdragen te betalen. Het aantal uren dat je volgens dit gunstregime mag werken, is gelimiteerd per kwartaal en per jaar. Gebruik de onlinedienst Verenigingswerk om na te gaan hoeveel uren je overeengekomen bent met je werkgever(s), hoeveel je er al gewerkt hebt en hoeveel uren verenigingswerk je nog over hebt.

Hoeveel uur verenigingswerk mag je doen?

  • In de socioculturele sector: 300 uur per jaar, en maximaal 100 uur per kwartaal. In het derde kwartaal mag je maximaal 190 uur werken.
  • In de sportsector: 450 uur per jaar, en maximaal 150 uur per kwartaal. In het derde kwartaal mag je maximaal 285 uur werken.

Verenigingswerk bij de VRT, RTBF of BRF wordt in dagen geteld. Daar mag je maximaal 25 dagen per jaar van de regeling gebruik maken.

Limiet voor studenten

Ook als student mag je verenigingswerk doen. Je moet je wel aan een limiet van 190 uur per jaar houden.

Je 190 uur verenigingswerk mag je met je 600 uur studentenwerk combineren. Let wel goed op: als je al meer dan 190 uur onder de regeling voor verenigingswerk gewerkt hebt wanneer je begint te werken als student, dan worden die bijkomende uren van je studentenuren afgetrokken.

Hoe gebruik je de onlinedienst Verenigingswerk?

Verenigingswerk is een beveiligde onlinedienst. Meld je aan met je elektronische identiteitskaart (eID), itsme of een unieke code via mobiele app. Wat meer uitleg over de manieren van aanmelden vind je op de pagina Toegang tot de beveiligde onlinediensten.

De vereniging voor wie je werkt, moet aangeven dat je verenigingswerk doet. Jij ziet dan in de onlinedienst hoeveel uren er al voor je aangegeven zijn en hoeveel je er nog over hebt.

Om aan je werkgever te laten zien hoeveel uren je nog over hebt, kan je in de onlinedienst ook een attest maken. Op dat attest staan je overblijvende uren en een code waarmee je werkgever je teller kan gaan bekijken in de onlinedienst.

Meer informatie over verenigingswerk

Alle details over verenigingswerk, de werkgevers en de activiteiten waarvoor het geldt, vind je op de
website Verenigingswerk Nieuw venster.

Bijkomende informatie