Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

mycareer.be

Online overzicht van uw loopbaan

Op mycareer.be vindt u een overzicht van uw loopbaan in de vorm van een tijdlijn. Daarop ziet u:

  • alle periodes waarin u actief was als werknemer, zelfstandige of ambtenaar, en
  • alle periodes waarin u niet actief was omwille van bijvoorbeeld werkloosheid, tijdskrediet enzovoort.

Behalve de handige tijdlijn krijgt u er ook een gedetailleerd overzicht van uw loopbaan. Al die informatie kunt u afdrukken of opslaan op uw computer.

Wilt u weten welke rechten u heeft opgebouwd op basis van uw loopbaan? Die informatie vindt u bij de bevoegde socialezekerheidsinstellingen.

Uw loopbaangegevens zijn strikt persoonlijk. Daarom moet u zich aanmelden met uw elektronische identiteitskaart om toegang te krijgen.

Bijkomende informatie