Deeltijds werken

Je werkt deeltijds wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur lager ligt dan die van een voltijdse collega in een gelijkaardige situatie. Hij mag ook niet lager dan een derde van de normale arbeidsduur liggen. Hoewel je minder uren werkt, heb je recht op dezelfde socialezekerheidsrechten als een voltijdse werknemer. Je rechten worden gewoon toegekend in verhouding tot je tewerkstellingsbreuk.

Ben je werkloos en wordt je een deeltijdse functie aangeboden? Je hoeft je uitkering dan niet helemaal te verliezen. Via de inkomensgarantie-uitkering vult de RVA je loon aan tot een globaal inkomen dat minstens gelijk is aan je werkloosheidsuitkering.

Een vaak voorkomende manier om deeltijds te werken, is werken met dienstencheques. Particulieren schakelen je dan flexibel in voor de uitvoering van huishoudelijke taken gedurende een beperkt aantal uren per week. Je kan deze activiteit combineren met een inkomensgarantie-uitkering.