Verlof, tijdskrediet en loopbaanonderbreking

De Belgische sociale zekerheid biedt een uitgebreide waaier aan verlofmogelijkheden. Voltijdse werknemers hebben bijvoorbeeld recht op 4 weken jaarlijkse vakantie. Wie hiervoor onvoldoende rechten heeft opgebouwd, komt, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor aanvullende, jeugd- of seniorvakantie.

Daarnaast kan je als werknemer loopbaanonderbreking of tijdskrediet opnemen. Je onderbreekt dan tijdelijk je loopbaan of vermindert je arbeidsduur.

Wil je verlof opnemen omwille van de zorg voor een kind of een ziek familielid? Bekijk dan de mogelijkheden die o.a. ouderschapsverlof, pleegzorgverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof bieden. Deze verlofregelingen kunnen erg flexibel ingezet worden.

Als zelfstandige kan je je activiteit tijdelijk onderbreken of verminderen wanneer een van je naasten ernstig ziek is of palliatieve zorgen nodig heeft, of wanneer je een gehandicapt kind hebt. In die gevallen kan je, onder bepaalde voorwaarden, een uitkering voor mantelzorg krijgen.

Vrouwelijke zelfstandigen die recent een kind kregen, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op moederschapshulp in de vorm van 105 dienstencheques. Die mag je uitsluitend aan huishoudelijke hulp besteden en moeten de combinatie werk-gezin na de moederschapsrust verlichten.