Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Sociale bijstand en OCMW

Wat als je alleen komt te staan en geen recht hebt op werkloosheidsuitkeringen? Wat als je niet rondkomt met je pensioen? Wat als je een handicap hebt en niet kunt werken? Wat als je geen kinderbijslag krijgt? Wat als je net naast het vangnet van de sociale zekerheid valt? In dat geval kom je waarschijnlijk in aanmerking voor sociale bijstand.

De sociale bijstand behoort niet tot de sociale zekerheid in strikte zin. Hij maakt wel deel uit van het sociale beschermingssysteem voor de burgers van ons land.

Het doel van de sociale bijstand is om een minimuminkomen te garanderen. Om er aanspraak op te maken, moet je wel aan een paar voorwaarden voldoen. Sociale bijstand wordt namelijk gefinancierd met belastingbijdragen van alle burgers. Hij is dus niet gebaseerd op persoonlijke bijdragen via je werk. Je bestaansmiddelen worden daarom altijd onderzocht voordat je bijstand toegekend krijgt.

Sociale bijstand kan een van de volgende vormen aannemen:

  • uitkeringen aan personen met een handicap,
  • leefloon, of
  • inkomensgarantie voor ouderen.

Je kunt voor deze vormen van hulp altijd terecht bij het OCMW.

Wil je weten wat een OCMW precies doet, hoe je er een beroep op doet, en onder welke voorwaarden het OCMW verplicht is om steun te verlenen? Je leest het op de pagina Wat doet een OCMW?