Familie

De Belgische sociale zekerheid ondersteunt je familie met diverse maatregelen. Werknemers hebben recht op een jaarlijkse, betaalde vakantie van 4 weken. Zowel werknemers als zelfstandigen komen in aanmerking voor een waaier aan verlofmogelijkheden die de combinatie werk-gezin moeten vereenvoudigen. Het gaat bijvoorbeeld om ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof.

Komt er een kind in je gezin? Je hebt dan recht op kraamgeld of een adoptiepremie en kinderbijslag. Aan kwetsbare groepen in onze maatschappij wordt bovendien een toeslag bij de gewone kinderbijslag gegeven. Deze tegemoetkoming moet de specifieke noden van het kind of het lage gezinsinkomen opvangen.

Daarnaast bestaan bijzondere financiƫle tegemoetkomingen voor de zorg voor personen met een handicap en bejaarden of om kosten na een overlijden te dekken.

Wie een helpende hand in het huishouden nodig heeft, kan een beroep doen op een huishoudhulp via dienstencheques of huispersoneel aanwerven. In het laatste geval moet je aan alle wettelijke verplichtingen voor werkgevers voldoen. Vrouwelijke zelfstandigen die pas een kind kregen, kunnen 105 gratis dienstencheques genieten indien zij de voorwaarden vervullen.