Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Familie

De Belgische sociale zekerheid ondersteunt jou en je familie met verschillende maatregelen.

Komt er een kind in je gezin? Je hebt dan recht op kraamgeld of een adoptiepremie en kinderbijslag. Kwetsbare groepen in onze maatschappij krijgen bovendien een toeslag bij de gewone kinderbijslag. Die tegemoetkoming moet de specifieke noden van het kind of het lage gezinsinkomen opvangen.

Je krijgt verlof om voor je pasgeboren kind of pleegkind te zorgen. Ook voor co-ouders komen in aanmerking voor verloven. Om voor je kinderen tot 12 jaar te zorgen, maak je aanspraak op ouderschapsverlof.

Heeft een familielid regelmatige verzorging nodig? Afhankelijk van je situatie kan je verlof voor medische bijstand, palliatief verlof of verlof voor mantelzorg aanvragen.

Daarnaast bestaan bijzondere financiële tegemoetkomingen voor de zorg voor personen met een handicap, voor bejaarde familieleden of om kosten na een overlijden te dekken.

Wie een helpende hand in het huishouden nodig heeft, kan een beroep doen op huishoudhulp via dienstencheques of huispersoneel aanwerven.