Grensoverschrijdend werken

Je kan op diverse manieren grensoverschrijdend werken: als grensarbeider, via detachering of door permanent naar het buitenland te verhuizen. Als algemene principe geldt dat je je socialezekerheidsbijdragen betaalt in het land waar je werkt.

De tewerkstelling via detachering vormt hierop een uitzondering. Je blijft dan onderworpen aan de sociale zekerheid van je thuisland. Daarnaast sloot België met verschillende landen een bilaterale overeenkomst over de sociale zekerheid. In sommige gevallen bepalen die dat je, zelfs in het gastland, onder de Belgische sociale zekerheid valt.

Wil je als niet-Europeaan in België komen werken? Dan moet je een arbeids- of beroepskaart aanvragen en betaal je je socialezekerheidsbijdragen dus in België.

Als je voor lange tijd in het buitenland zal werken, is het belangrijk de wetgeving van je gastland te checken. Indien nodig, is het mogelijk beroep te doen op een verzekering via de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS), zodat je je socialezekerheidsrechten later gemakkelijk naar België kan overzetten.