Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Tewerkstellingsmaatregelen

Tewerkstellingsmaatregelen zijn financiële stimulansen voor werkgevers om werknemers met bepaalde profielen aan te nemen. Als je op zoek bent naar werk, kan het nuttig voor je zijn om te weten dat jouw profiel in zo’n maatregel past.

Een aantal specifieke werkgelegenheidsmaatregelen zijn nog federaal. Zij vallen onder de bevoegdheid van de FOD WASO (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

Veel bevoegdheden rond arbeidsmarktbeleid zijn intussen overgedragen aan de gewesten.

In het Waalse Gewest kan je momenteel gebruik maken van het Plan Impulsion als je:

  • langdurig werkzoekend bent, of
  • jonger dan 25 jaar bent.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heb je Activa Brussels, voor:

  • langdurig werkzoekenden, en
  • sommige werknemers met een handicap.

In het Vlaamse Gewest krijgt je werkgever een doelgroepvermindering als die je aanneemt en jij tot een van de volgende groepen behoort:

  • laaggeschoolde jongeren,
  • personen zonder recente, duurzame werkervaring,
  • oudere werknemers, of
  • personen met een arbeidshandicap.

Ook in het Vlaamse Gewest zijn er speciale tewerkstellingsmaatregelen voor mensen die werken met een beperking. Daarvan kan je gebruik maken als de VDAB je handicap erkend heeft.

Omscholen tot zorg- of verpleegkundige

Omdat er een tekort is aan zorg- en verpleegkundigen, neemt het Fonds sociale Maribel voor de Overheidssector een aantal bijzondere bij- en omscholingsinitiatieven. Zo krijg je de kans om je huidige loon te behouden terwijl je een opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige volgt. Tegelijk krijgt je werkgever steun om jouw afwezigheid tijdens je studie op te vangen.

Afhankelijk van je huidige job en je huidige werkgever stap je in een specifiek project, zoals Vorming 600,Instroom A of #kiesvoordezorg (Instroom B). Welk project bij jou past, zie je op Opleidingen Openbare Zorg, de website van de zorgopleidingen Sociale Maribel. Daar vind je ook een wizard die je met een paar korte vragen naar de juiste opleiding brengt. De site biedt je de inschrijvingsdata, toegangsvoorwaarden, documenten, en het verloop van elke opleiding.

Begeleiding na herstructurering

Ben je je werk verloren door een herstructurering, dan kom je in aanmerking voor een verminderingskaart herstructureringen. Die kan voordelen opleveren wanneer je bij een nieuwe werkgever aan de slag gaat.

Opnieuw aan het werk na ziekte of arbeidsongeschiktheid

Ben je ziek of arbeidsongeschikt, maar wil je toch werken? Met toestemming van je ziekenfonds mag je gebruik maken van een bijzondere regeling en:

Als je na een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid weer aan de slag wilt, zijn er maatregelen om je opnieuw aan het werk te helpen.