Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten× Ik begrijp het

Ga naar hoofdinhoud

Aan het werk

Ontvang je een tegemoetkoming omwille van je handicap en wil je als werknemer, zelfstandige of vrijwilliger aan de slag gaan? Dat kan.

Het is zeker mogelijk om te werken als werknemer, zelfstandige of vrijwilliger en toch je tegemoetkoming te behouden. Je moet wel melden dat je aan het werk gaat. Dat doe je in de onlinedienst MyHandicap, op dit portaal of op de pagina Je persoonlijke situatie verandert, op de site van de DG Personen met een handicap.

Hou er rekening mee dat een wijziging in je gezinsinkomen een wijziging van je inkomensvervangende en integratietegemoetkoming kan veroorzaken.

Waarop moet je letten?

Je krijgt een integratietegemoetkoming en/of inkomensvervangende tegemoetkoming en je wil gaan werken of je inzetten als vrijwilliger. Wat gebeurt er dan met je tegemoetkoming?

Veranderingen in je werksituatie kunnen gevolgen hebben voor je tegemoetkoming, of de sociale en fiscale maatregelen waarvan je gebruik kunt maken. De aard van je inkomen kan veranderen en het kan stijgen of dalen. Het is belangrijk dat je dit tijdig meldt.

Werknemer of zelfstandige

Begin je te werken als werknemer, dan moet je dit niet melden. De DG Personen met een handicap wordt immers automatisch op de hoogte gebracht.

Als je een activiteit start als zelfstandige, moet je dat binnen drie maanden melden. Dat kan rechtstreeks bij de DG Personen met een handicap, of via je gemeente.

Ook als vrijwilliger kan je een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming.

Verandering in je inkomen

Verandert je jaarlijks arbeidsinkomen, dan zal je tegemoetkoming in sommige gevallen opnieuw berekend worden. De herberekening gebeurt op 31 december van het jaar waarin de inkomsten (van jou en je huishouden) met minstens 20% veranderd zijn. Maak een schatting van de impact van werken op je gezinsinkomen met de onlinedienst Jobcalc.

Stijgt je jaarlijks inkomen of dat van je huishouden, dan moet je dat melden binnen de 3 maanden. Is je inkomen of dat van je huishouden verminderd, dan kan je een nieuwe aanvraag doen, maar dat moet je eerst overleggen met je maatschappelijk assistent.

Procedure

Meld wijzigingen in je dossier op de pagina Je persoonlijke situatie verandert, op de site van de DG Personen met een handicap.


Onlinediensten

Instellingen

Interessante links

Onlinediensten