Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Working in the Arts

Working in the Arts is de onlinedienst voor al wie werkt in de kunsten. Deze nieuwe onlinedienst is aangepast aan de nieuwe regelgeving voor amateurkunstenaars en kunstwerkers die in 2024 van start gaat. Hij vervangt Artist@work, maar biedt ook uitgebreidere mogelijkheden dan het oude systeem. Je gebruikt Working in the Arts voor de aanvraag van:

  • kunstwerkattesten, en
  • opdrachten met een amateurkunstenvergoeding.

Wat is het kunstwerkattest?

  • het kunstwerkcontract voor wie wil werken onder artikel 1bis,
  • de primostartersregeling voor beginnende zelfstandigen, of
  • de kunstwerkuitkering, een werkloosheidsuitkering voor kunstwerkers.

Wie is kunstwerker?

Met ‘kunstwerker’ bedoelen we iedereen die tegen betaling professioneel artistiek werk levert in de kunsten. Daarbij hoort ook technisch-artistiek (denk bijvoorbeeld aan sound engineering of belichting) en artistiek-ondersteunend werk (bijvoorbeeld curator).

Je bent een kunstwerker als je een belangrijk deel van je tijd aan je artistieke activiteit besteedt en er een aanzienlijk deel van je inkomen uithaalt. Met andere woorden: je artistieke activiteit is je hoofdberoep.

Hoe vraag je een kunstwerkattest aan?

Een kunstwerkattest vraag je aan in de onlinedienst Working in the Arts. Gebruik de knop ‘Vraag een kunstwerkattest aan’. Je aanvraag komt terecht bij de Kunstwerkcommissie, die zal oordelen of je aan de voorwaarden voldoet.

Meer informatie over het kunstwerkattest

Om meer te weten over alle aspecten van het kunstwerkattest en de Kunstwerkcommissie, bezoek je Working in the Arts – Kunstwerkers Nieuw venster.

Wat is de amateurkunstenvergoeding?

De amateurkunstenvergoeding of AKV vervangt de kleinevergoedingsregeling (KVR) met kunstenaarskaart. Met het systeem van de amateurkunstenvergoeding mag je:

  • maximaal 30 dagen per jaar artistiek werk leveren, en maximaal 7 opeenvolgende dagen voor dezelfde opdrachtgever, en
  • maximaal 77,22 euro per dag en per opdrachtgever verdienen voor je opdracht.

Als je je aan deze voorwaarden houdt, hoef je als kunstenaar geen belastingen te betalen op wat je in dit systeem verdient. Je opdrachtgever hoeft ook geen gewone socialezekerheidsbijdragen te betalen voor je werk.

Wie mag met een amateurkunstenvergoeding werken?

De amateurkunstenvergoeding is er voor kunstenaars die artistieke prestaties leveren. Je mag dit systeem ook gebruiken als je een kunstenaarsattest hebt.
Let op: de amateurkunstenvergoeding geldt niet voor technisch-artistiek en artistiek-ondersteunend werk.

Hoe gebruik je de amateurkunstenvergoeding?

Als kunstenaar

Als kunstenaar moet je je registreren in de onlinedienst Working in the Arts. Gebruik daarvoor de knop ‘Registreer je als kunstenaar’.
Je hoeft je maar één keer in te schrijven. Daarna zal je in de onlinedienst kunnen zien wat een opdrachtgever voor jou invoert.

Als opdrachtgever

Bij de amateurkunstenvergoeding is het de opdrachtgever die de administratie moet verzorgen: jij bent verantwoordelijk voor het invoeren van de opdrachten in de onlinedienst Working in the Arts. Die prestaties moet je aangeven voordat het werk begint.
Je zal in de onlinedienst dan ook zien wanneer je over de drempel van 551,56 euro per kalenderjaar aan amateurkunstenvergoedingen dreigt te gaan. Je mag voor meer dan 551,56 euro vergoedingen uitkeren, maar daarop moet je dan wel 5% sociale bijdrage betalen.

  • Gebruik de knop ‘Geef een opdracht aan: feitelijke vereniging’ als je een feitelijke vereniging vertegenwoordigt.
  • Gebruik de knop ‘Geef een opdracht aan: andere opdrachtgever’ als je een ander type opdrachtgever dan een feitelijke vereniging bent.

Meer informatie over de amateurkunstenvergoeding

Om meer te weten over de amateurkunstenvergoeding en hoe je ze correct gebruikt, bezoek je Working in the Arts – Werken in de kunsten met een amateurkunstenvergoeding Nieuw venster.

Bijkomende informatie