Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Horeca@work - 50days

Horeca@work – 50 days is een onlinedienst waarmee een gelegenheidswerknemer in de horeca kan nagaan hoeveel dagen hij gebruik kan maken van een voordelige berekening van socialezekerheidsbijdragen. De berekening van de sociale bijdrage van de werknemer gebeurt op basis van verminderde forfaitbedragen waarbij al zijn sociale rechten worden behouden. Dankzij Horeca@work – 50 days kan hij ook de details van zijn prestaties raadplegen.

Een contingent van 50 dagen

Een gelegenheidswerknemer in de horeca geniet een quotum van 50 dagen (= het contingent) per kalenderjaar waarvoor hij minder sociale bijdragen betaalt. Vanaf de 51e dag betaalt hij “normale” bijdragen.

De werkgevers van de horecasector beschikken over een contingent van 200 dagen per kalenderjaar voor de tewerkstelling van gelegenheidswerknemers aan voordelige voorwaarden. Als ze hun contingent overschrijden, moeten ze de gelegenheidswerknemer tewerkstellen onder het “normale” stelsel, zelfs als deze werknemer zijn persoonlijk contingent niet heeft uitgeput.

Om deze voordelen te kunnen genieten, moeten zowel de werkgever als de werknemer dus over resterende dagen in hun contingent beschikken.

Uw voordelen

  • U geniet een hoger nettoloon.
  • Uw sociale rechten blijven behouden.
  • Uw profiel is aantrekkelijker voor een potentiële werkgever.

Waarom Horeca@work – 50 days gebruiken?

Deze onlinedienst biedt u de volgende mogelijkheden:

  • De resterende dagen raadplegen;
  • Een attest genereren voor een werkgever;
  • Het tabblad “Kalender” raadplegen om op jaarbasis de gepresteerde werkdagen met en zonder arbeidsovereenkomst na te gaan;
  • Het gedetailleerde overzicht raadplegen om per werkgever de afrekening van de gepresteerde dagen van het werkgeverscontingent na te gaan;
  • De kalender naar uw eigen kalender exporteren.

Meld u aan op Horeca@work – 50 days met uw eID of een andere digitale sleutel.

Meer info

Als u meer informatie wilt over de regeling voor gelegenheidsarbeid, raadpleeg dan onze pagina “Gelegenheidswerknemer in de horeca”.

Bijkomende informatie