Administratieve instructies voor de provinciale en plaatselijke besturen - 2019/2

Vanaf het 3de kwartaal 2019 worden de 'Administratieve Instructies DmfAPPL' opgenomen in de structuur van de 'Administratieve Instructies DmfA'.

De instructies voor de DmfA en DmfAPPL zullen vanaf 2019/3 en volgende dus te raadplegen zijn via de  Administratieve instructies RSZ.

De instructies DmfAPPL 2019/2 en ouder blijven op deze pagina staan.

help

Blader door de instructies

Beperkte onderwerping

De socialezekerheidsbijdragen