Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

DmfA voor provinciale en plaatselijke besturen

voor: provinciale en plaatselijke besturen
Info

08/10/2018: Einde van de storingen bij de verwerking van de aangiften

De storingen bij de verwerking van de DmfA-aangiften zijn in principe opgelost.
De achterstand bij het laden van de aangiften is nu weggewerkt.

Nogmaals onze excuses voor het ongemak.

01/10/2018: Aangifte derde kwartaal 2018

Momenteel is het mogelijk om uw originele DmfA-aangifte voor het 3de kwartaal 2018 door te sturen.

04/06/2018: Nieuwe macro ‘structurele vermindering’ beschikbaar

De macro ‘structurele vermindering’ die zich in de rubriek ‘DmfA/Bijdragevoeten en Macro’s’ op TechLib bevindt, is aangepast naar aanleiding van de regionalisering van de doelgroepverminderingen. Die is van kracht sinds het 3de kwartaal 2016.

In het kader van deze regionalisering heeft elke regio nieuwe maatregelen genomen of andere geschrapt. De voorwaarden en parameters van deze maatregelen kunnen verschillen van regio tot regio (bv. forfaits, loonplafonds, leeftijdsvoorwaarden…).

Vereenvoudigde berekening

In die context is de macro dan ook vereenvoudigd om de berekening van de structurele vermindering en de doelgroepvermindering mogelijk te maken.

Er is een nieuwe macro beschikbaar voor de kwartalen vanaf het 3de kwartaal 2016.

Die gebruikt u voor de berekening van de structurele vermindering in combinatie met eender welke doelgroepvermindering, en eventueel de sociale Maribel.

De vorige versie van de macro blijft beschikbaar om de berekening te kunnen maken voor het 1ste kwartaal 2003 tot en met het 2de kwartaal 2016.

Via de DmfAPPL-aangifte deelt elk provinciaal of plaatselijk bestuur, elk kwartaal en elektronisch de loon- en arbeidstijdgegevens mee van de personeelsleden die in zijn organisatie tewerkgesteld zijn.

De gegevens die in de DmfAPPL-aangifte staan, worden eveneens gebruikt door de verschillende instellingen van de sociale zekerheid voor het toekennen van de sociale rechten.

De DmfAPPL-aangifte vormt het contactplatform tussen de werkgevers en de sociale zekerheid.

Meer informatie: zie de rubriek "Over DmfAPPL".

Technische informatie

Alle technische informatie (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Db notes - Nieuw venster, bijdragevoeten en macro's) over de DmfAPPL-aangifte is gegroepeerd in de TechLib

Toegang tot de instructies aan de werkgevers van de kwartalen voorafgaand aan het derde kwartaal 2012.

Aangiftetermijnen 2018

Om binnen de termijnen te vallen moet de DmfAPPL-aangifte uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op het betreffende kwartaal ingediend zijn.

Opgelet : Indien u uw DmfAPPL-aangifte niet tijdig indient, worden er sancties geheven.

Kwartaal Aangiftetermijnen
2018/1 30 april 2018
2018/2 31 juli 2018
2018/3 31 oktober 2018
2018/4 31 januari 2019