Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

DmfA voor provinciale en plaatselijke besturen

voor: provinciale en plaatselijke besturen
Info

01/10/2019: Aangifte derde kwartaal 2019

Momenteel is het mogelijk om uw originele DmfA-aangifte voor het 3de kwartaal 2019 door te sturen.

29/08/2019: Administratieve instructies voor DmfA en DmfAPPL samengebracht

Vanaf het 3de kwartaal 2019 zijn de ‘administratieve instructies DmfAPPL voor provinciale en plaatselijke besturen’ opgenomen in de structuur van de ‘administratieve instructies DmfA’ en vormen ze samen de administratieve instructies RSZ.
De DmfAPPL-instructies tot en met het 2de kwartaal 2019 blijven gearchiveerd op hun oude pagina.

Via de DmfAPPL-aangifte deelt elk provinciaal of plaatselijk bestuur, elk kwartaal en elektronisch de loon- en arbeidstijdgegevens mee van de personeelsleden die in zijn organisatie tewerkgesteld zijn.

De gegevens die in de DmfAPPL-aangifte staan, worden eveneens gebruikt door de verschillende instellingen van de sociale zekerheid voor het toekennen van de sociale rechten.

De DmfAPPL-aangifte vormt het contactplatform tussen de werkgevers en de sociale zekerheid.

Meer informatie: zie de rubriek "Over DmfAPPL".

Technische informatie

Alle technische informatie (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Db notes - Nieuw venster, bijdragevoeten en macro's) over de DmfAPPL-aangifte is gegroepeerd in de TechLib

Toegang tot de instructies aan de werkgevers van de kwartalen voorafgaand aan het derde kwartaal 2012.

Aangiftetermijnen 2019

Om binnen de termijnen te vallen moet de DmfAPPL-aangifte uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op het betreffende kwartaal ingediend zijn.

Opgelet : Indien u uw DmfAPPL-aangifte niet tijdig indient, worden er sancties geheven.

Kwartaal Aangiftetermijnen
2019/1 30 april 2019
2019/2 31 juli 2019
2019/3 31 oktober 2019
2019/4 31 januari 2020