Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

DmfA voor provinciale en plaatselijke besturen

voor: provinciale en plaatselijke besturen

16/09/2020: Technische interventie DmfAPPL 2020/2

Zoals reeds meegedeeld in onze vorige communicatie zullen wij binnenkort overgaan tot de rechtzetting van de DmfAPPL aangiften van het 2de kwartaal 2020 waarvoor de zone "brutoloon uitbetaald in geval van ziekte" niet correct werd opgeladen in onze databanken.

Om dit te kunnen doen vragen wij u om geen wijzigingen DmfAPPL voor het 2de kwartaal 2020 binnen te sturen tussen vrijdag 18/09 en donderdag 24/09 inbegrepen.

In het kader van deze interventie zal u een notificatie van wijziging (DMNO) ontvangen voor elke aangifte die werd rechtgezet. In de staving zal "Correctie/correction zone 01011" vermeld worden.

De procedure van rechtzetting loopt tot eind september/begin oktober. Het is dus mogelijk dat u tot dan DMNO's ontvangt aangaande deze rechtzettingen.

Van zodra deze operatie is beŰindigd zullen wij u ervan op de hoogte brengen.

Alvast bedankt voor uw begrip en nogmaals onze verontschuldigingen voor het ongemak.

Info

01/07/2020: Aangifte tweede kwartaal 2020

Momenteel is het mogelijk om uw originele DmfA-aangifte voor het 2de kwartaal 2020 door te sturen.

Via de DmfAPPL-aangifte deelt elk provinciaal of plaatselijk bestuur, elk kwartaal en elektronisch de loon- en arbeidstijdgegevens mee van de personeelsleden die in zijn organisatie tewerkgesteld zijn.

De gegevens die in de DmfAPPL-aangifte staan, worden eveneens gebruikt door de verschillende instellingen van de sociale zekerheid voor het toekennen van de sociale rechten.

De DmfAPPL-aangifte vormt het contactplatform tussen de werkgevers en de sociale zekerheid.

Meer informatie: zie de rubriek "Over DmfAPPL".

Technische informatie

Alle technische informatie (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Db notes - Nieuw venster, bijdragevoeten en macro's) over de DmfAPPL-aangifte is gegroepeerd in de TechLib

Toegang tot de instructies aan de werkgevers van de kwartalen voorafgaand aan het derde kwartaal 2012.

Aangiftetermijnen 2020

Om binnen de termijnen te vallen moet de DmfAPPL-aangifte uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op het betreffende kwartaal ingediend zijn.

Opgelet : Indien u uw DmfAPPL-aangifte niet tijdig indient, worden er sancties geheven.

Kwartaal Aangiftetermijnen
2020/1 30 april 2020
2020/2 31 juli 2020
2020/3 31 oktober 2020
2020/4 31 januari 2021