Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De ziekte- en invaliditeitsverzekering

Aangifte Sociaal Risico (ASR) - uitkeringen

De werkgever moet in sommige gevallen een elektronische ASR indienen om het recht op ziekte- en invaliditeitsuitkeringen van zijn werknemer vast te stellen en het bedrag ervan te berekenen. De elektronische ASR kan via web of via batch ingediend worden. Naargelang het sociaal risico bestaan er verschillende scenario's voor de sector uitkeringen.

Een ASR-scenario 1 'Inlichtingenblad' moet bij arbeidsongeschiktheid verstuurd worden na de periode van gewaarborgd loon. Dit ASR-scenario 1 moet de werkgever ook indienen bij een aanvraag tot moederschapsrust, werkverwijdering als maatregel inzake moederschapsbescherming, omgezet moederschapsverlof, vaderschapsverlof of geboorteverlof, adoptieverlof en pleegouderverlof.

Een ASR-scenario 2 'Maandelijkse aangifte in geval van hervatting van aangepaste arbeid' moet verstuurd worden wanneer een werknemer een aangepaste arbeid uitoefent in de loop van een periode van arbeidsongeschiktheid of van moederschapsbescherming.

Meer informatie over de verschillende scenario's voor een ASR-uitkering vindt U op de portaalsite van de sociale zekerheid. Voor elk scenario vindt U in de technische 'instructies voor de werkgever' alle uitleg over de betrokken personen, het tijdstip waarop de aangifte ingediend moet worden, en de in te vullen gegevens.

 

De bijdragebon

De RSZ maakt normalerwijze een elektronische bijdragebon op basis van de gegevens van de DmfA-aangifte en verstuurt de bijdragebon naar de uitbetalingsinstellingen. 

Indien geen elektronische bijdragebon kan worden verstuurd, omwille van de onbeschikbaarheid van het rijksregister- of bisnummer op de aangiften of in het personenbestand van de verzekeringsinstellingen, zal de RSZ een papieren bijdragebon opmaken en versturen naar de werkgever bij wie de werknemer was tewerkgesteld. In geval van faling zal de bijdragebon aan de curator worden bezorgd.

De papieren bijdragebon moet door de werkgever binnen de twee weken aan de werknemer worden overhandigd. De papieren bijdragebon is recto/verso opgesteld met aan de ene zijde een Nederlandstalige en aan de andere zijde een Franstalige tekst. Overeenkomstig de bestaande taalwetgeving beslist de werkgever in welke taal de bon gesteld moet zijn en doorkruist hij de niet passende tekst.

Als een bon met Duitstalige tekst aan de werknemer moet worden overhandigd, stuurt de werkgever de recto/verso bon terug naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en vraagt hij een Duitstalig exemplaar.

Indien de werkgever er niet in slaagt om de bijdragebon aan de werknemer te overhandigen, omdat het adres onjuist blijkt of omdat de betrokkene naar het buitenland is vertrokken, dan moet dit document worden teruggestuurd naar de Directie Controle der Bijdragen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid met vermelding van de reden van de niet afgifte aan de werknemer.