Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Maatregelen non-profit

De werkgevers uit de openbare sector, die vallen onder het toepassingsgebied van de sociale maribel, moeten in dit veld code '7' (werknemer, aangegeven bij de RSZ, en aangeworven in het kader van de sociale maribel) invullen wanneer de werknemer aangeworven werd in het kader van de subsidiëring sociale maribel. Deze code is actief vanaf het 2de kwartaal 2006.

De werkgevers uit de non-profit moeten in dit veld code '8' (laaggeschoolde jongere, tewerkgesteld in de social profitsector in uitvoering van het generatiepact) invullen wanneer de werknemer aangeworven werd in het kader van de maatregel tot bevordering van de tewerkstelling van laaggeschoolde jongeren in de non-profit. Deze jongeren tellen niet mee voor het bereiken van het contingent jongeren in het kader van de jongerenverplichting.
Deze code wordt retroactief ingevoerd vanaf het 1ste kwartaal 2007.