Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Startersloon

Werkgevers die vanaf 1 juli 2018 jongeren zonder werkervaring in dienst nemen, mogen onder bepaalde voorwaarden een verminderd loon toekennen met als compensatie van het nettoloonsverlies, een compenserende toeslag vrij van werkgevers- en werknemersbijdragen en fiscale inhoudingen. De werkgever kan deze toeslag fiscaal recupereren.

 

Werkgevers:

 • enkel werkgevers die vallen onder de wet op de cao's en de paritaire comités komen in aanmerking

 

Werknemers:

 • jonger dan 21 jaar,
 • tewerkgesteld met een startbaanovereenkomst type I (minstens halftijdse overeenkomst)
 • onmiddellijk voorafgaand aan de tewerkstelling ingeschreven als werkzoekende
 • zonder 'werkervaring'
 • niet tewerkgesteld met een studentenovereenkomst
 • niet tewerkgesteld in een flexi-job
 • met een niet-verminderd loon dat niet hoger is dan het minimumloon in de sector, of desgevallend  gelijk is aan het GGMMI
 • niet behoren tot een sector die voor jongeren van 18 jaar tot 21 minimumlonen vaststelt die lager zijn dan de minimumlonen van 21 jaar en ouder.

De vermindering van het loon mag niet tot gevolg hebben dat dit lager zou zijn dan het loon bepaald door de CAO nr. 43 met overeenkomstige anciënniteit

 

Voorwaarden (T - 6) tot en met (T - 3) - 'werkervaring':

 • de jongeren mag gedurende de referentieperiode geen 2 of meerdere kwartalen een tewerkstelling hebben van meer dan 4/5de van een voltijdse job
 • bij het bepalen van dat equivalent worden de prestaties uitgesloten als:
  • leerling
  • IBO-er bij een andere werkgever
  • student met solidariteitsbijdrage
  • jongere tot en met 31 december van het jaar waarin hij 18 wordt
  • gelegenheidwerknemer in de land- en tuinbouw
  • gelegenheidwerknemer in de horeca
  • flex-job werknemer
 • er wordt enkel rekening gehouden met de betaalde periodes (prestatiecodes 1, 2, 3, 4, 5, 12 en 20)

 

Maximaal verminderingspercentage:

 • 6 % in de maanden dat de jongere op de laatste dag van de maand < 21 jaar is
 • 12 % in de maanden dat de jongere op de laatste dag van de maand < 20 jaar is
 • 18 % in de maanden dat de jongere op de laatste dag van de maand < 19 jaar is

 

Formele verplichtingen:

 • de werkgever moet de Dimona-bevestiging 'jonge werknemer zonder ervaring' ontvangen hebben om het loon te mogen verminderen
 • de werkgever moet in de arbeidsovereenkomst opnemen dat hij het minimumloon vermindert en een toeslag betaalt
 • hij mag enkel het loon verminderen voor de maanden dat hij een compenserende toeslag betaalt

 

Dimona:

 • voor elke jongere die potentieel onder de maatregel valt (Dimona 'OTH', 'BCW', 'EXT' of 'A17) en jonger is dan 21 jaar, wordt gecontroleerd of aan de maximum tewerkstellingsvoorwaarde voorafgaand aan het kwartaal werd voldaan of niet; via Dimona (warning) wordt aan de werkgever of zijn mandataris een melding gestuurd indien het om een 'jonge werknemer zonder ervaring' gaat.
 • er wordt geen melding verzonden indien de jongere niet in aanmerking komt
 • de melding houdt enkel in dat voldaan is aan de voorwaarde 'geen werkervaring'
 • vanaf 1 maart 2019 worden de Dimona-bevestigingen verstuurd

 

Dmfa:

De werkgever duidt in de zone 'Loopbaanmaatregel' aan dat het gaat om een werknemer tewerkgesteld met een 'startersloon' code '2'.

 

Compenserende toeslag

De werkgever die het loon van een starter vermindert, betaalt de jongere een compenserende toeslag gelijk aan het verschil tussen het nettoloon zoals berekend op basis van het niet-verminderde brutoloon en het nettoloon zoals berekend op basis van het verminderde brutoloon. De toeslag wordt verhoogd met een percentage op het verminderde brutoloon voor de werknemers betaald via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie of een vakantiefonds zodat samen met de compenserende toeslag de jongere netto hetzelfde ontvangt.

De maatregel gaat in vanaf 1 maart 2019.

 

Meer informatie

Op de site van de FOD WASO kan u op de pagina van 'starterslonen voor jongeren' meer informatie terugvinden over deze maatregel en de toepasselijke loonelementen.