Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Vaste werknemers in de horeca

Deze doelgroepvermindering wordt voor een onbeperkt aantal kwartalen toegekend aan een werkgever uit de horecasector voor maximum vijf vaste voltijdse werknemers.

Betrokken werkgevers

Alle werkgevers die tegelijk aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Onder het paritair comité (302) voor het hotelbedrijf vallen.
 • Gemiddeld maximum 49 werknemers tewerkstellen tijdens de referteperiode. Hiervoor wordt de belangrijkheidscode gebruikt, net zoals bij de berekening van de bijdrage van 1,60%.
  Dit wil zeggen dat rekening gehouden wordt met alle werknemers in dienst van de werkgever (rechtspersoon) ongeacht de activiteit of het paritair comité waaronder ze ressorteren.
 • Gedurende het volledige kwartaal een bij de fiscus geregistreerd kassasysteem (GKS) gebruiken in alle vestigingseenheden met een horeca-activiteit waar er contact is met klanten. Ook wanneer het gebruik van de geregistreerde kassa voor het verkrijgen van het fiscale voordeel niet vereist is, is dit wel noodzakelijk om de doelgroepvermindering te kunnen toepassen.
 • Voor alle personeelsleden die werken in een vestigingseenheid waar er een horeca-activiteit wordt uitgevoerd in de brede zin van het woord (dus ook voor werknemers die niet ressorteren onder het paritair comité van de horeca) dagelijks begin- en einduur van de aanwezigheid registreren via het geregistreerd kassasysteem of het alternatieve systeem van aanwezigheidsregistratie (ASA). De registratie is niet van toepassing op de gelegenheidsarbeiders en ook niet op flexi-werknemers die in Dimona per dag worden aangegeven met vermelding van begin- en einduur.
  Opgelet: het geregistreerd kassasysteem (GKS) en het alternatieve systeem van aanwezigheidsregistratie (ASA) vervangen de Dimona niet.

Overgangsperiode

Om in het eerste kwartaal 2014 de doelgroepvermindering in de horeca te genieten, moest de werkgever initieel niet alleen een intentieverklaring versturen naar de fiscus voor 31 december 2013, maar ook ten laatste op 28 februari 2014 over een geregistreerd kassasysteem beschikken (GKS). Op de Ministerraad van vrijdag 4 april werd deze laatste datum opgeschoven naar 30 juni 2014.

Dit betekent dat werkgevers de doelgroepvermindering kunnen toepassen vanaf het eerste kwartaal als:

 • zij zich vóór 31 december 2013 bij de fiscus hebben aangemeld om vanaf 1 januari 2014 vrijwillig in het systeem te treden
 • en ze over een GKS beschikken voor 1 juli 2014
 • en ze een aanwezigheidsregistratie verrichten van zodra het GKS operationeel is

Voor alle andere werkgevers is de algemene regel van toepassing. Zij kunnen ten vroegste vanaf het tweede kwartaal de doelgroepvermindering toepassen, voor zover voor alle dagen van het betrokken kwartaal het GKS wordt gebruikt in alle vestigingseenheden met een horeca-activiteit waar er contact is met klanten.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende mogelijkheden:

Intentieverklaring vóór 31 december 2013

Kwartaal waarin de kassa geactiveerd werd

* de kassa moet actief zijn op alle dagen van het kwartaal waarvoor de vermindering wordt gevraagd

vermindering vanaf

ja

1/2014

1/2014

ja

2/2014

1/2014

nee

2/2014 - kassa ten laatste actief op 01/04/2014*

2/2014

nee

2/2014 kassa actief ná 01/04/2014 *

3/2014

ja/nee

3/2014 en volgende - kassa ten laatste actief op de eerste dag van het kwartaal *

Kwartaal

ja/nee

3/2014 en volgende - kassa actief na de eerste dag van het kwartaal *

Kwartaal + 1

U kan de vermindering onmiddellijk aanvragen bij het verzenden van de DmfA aangifte van het betrokken kwartaal. De controle ervan zal a posteriori gebeuren.

Betrokken werknemers

De vermindering geldt voor maximaal 5 vaste voltijdse werknemers die vallen onder het paritair comité van de horeca. De vermindering kan niet worden toegepast voor gelegenheidswerknemers in de horeca, zelfs voor de dagen waarop de bijdragen worden betaald op het reële loon of het normale forfaitair loon.

Per kwartaal kan de werkgever kiezen voor welke werknemers hij de vermindering toepast. Deze werknemers moeten een voltijdse arbeidsovereenkomst hebben, maar moeten niet het hele kwartaal in dienst zijn.

Bedrag van de vermindering

De werkgever kan voor een onbeperkt aantal kwartalen aanspraak maken op de vermindering:

 • G9 per kwartaal voor werknemers die op de laatste dag van het kwartaal jonger zijn dan 26.
 • G10 per kwartaal voor andere werknemers.

Per kwartaal kan de werkgever (rechtspersoon) voor maximum 5 personen de vermindering toepassen, ook al stelt hij personeel tewerk in meerdere vestigingseenheden.

Te vervullen formaliteiten

Om de vermindering te kunnen toepassen moet u iedere dag van het kwartaal een aanwezigheidsregistratie verrichten via GKS of ASA (zie boven) en beschikken over een kassasysteem dat door de fiscus werd geregistreerd. Meer informatie hierover vindt u op www.geregistreerdkassasysteem.be.

Voor meer informatie over de dagelijkse registratie van werknemers kan u terecht op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - aangifte vermindering voor vaste werknemers in de Horecasector

Vanaf 1/2014 wordt de doelgroepvermindering voor vaste werknemers in de Horecasector aangegeven in blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met volgende gegevens:

Vermindering Horeca*

Forfait/bedrag

Duur

Verminderingscode

Berekeningsbasis

Bedrag van de vermindering

vaste werknemers jonger dan 26 jaar

G9 (800€)

onbeperkt

3900

/

ja

vaste werknemers van 26 jaar of ouder

G10 (500€)

onbeperkt

3900

/

ja

* voor maximum 5 werknemers per kwartaal en per werkgever.