Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Verplichtingen van de Belgische klant

De Belgische klant moet voorafgaand aan de rechtstreekse of in onderaanneming uitgevoerde tewerkstelling van de werknemers nagaan of voor laatstgenoemden wel degelijk en melding is verricht. Dit kan aan de hand van het opvragen van het meldingbewijs L-1. Indien dit attest niet kan voorgelegd worden, zal de Belgische klant (of zijn mandataris) de RSZ hiervan op de hoogte moeten brengen via een melding « ontbreken van het formulier L-1 ».

De Belgische klant is degene bij wie 'de "eindgebruiker") of voor wie (de " opdrachtgever") de werkzaamheden van de gedetacheerde werknemer plaatsvinden.

Deze melding "ontbreken van formulier L-1" kan gebeuren via de portaalsite van de sociale zekerheid onderdeel Limosa.

De melder ontvangt onmiddelijk een ontvangstbewijs.

Deze LIMOSA-melding "ontbreken van formulier L-1 " is een wettelijke verplichting. Bij niet-naleving ervan voorziet de wet in strafrechtelijke en administratieve sancties. Het verrichten van deze melding bevrijdt de Belgische klant van zijn aansprakelijkheid inzake de meldingsplicht.