Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Gegeven dat toelaat een verplichting te controleren

Aan de hand van bijkomende informatie kunnen bepaalde verplichtingen automatisch nagegaan worden. De werkgever is gehouden voor zijn werknemers de overeenkomstige code op te geven:

FWT - gewezen stagiair in een werkplekleerplaats die in aanmerking komt om opgenomen te worden in de berekening van de 1 % ter beschikking te stellen werkplekleerplaatsen. Het betreft werknemers die aansluitend op hun stage door dezelfde werkgever met een arbeidsovereenkomst in dienst worden genomen, gedurende het kwartaal van indienstname en de 3 daarop volgende kwartalen.