Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Contact met de rsz en de regionale antennes

Algemeen

Voortaan werkt de RSZ met een eerstelijnsdienst : 'RSZ Contact'. Op deze manier wil de RSZ zijn klanten directer en efficiënter informeren en adviseren.

Enkele tips:

  • U reageert op een brief van de RSZ
  • Voor een algemene vraag kan u ons bellen op 02 509.59.59.
  • Heeft u een vraag over één van de toepassingen van de RSZ (zoals Dimona, checkinatwork, of horeca@work, enz.), dan gebruikt u best het 'contactformulier voor ondernemingen'.

Om het telefonisch en schriftelijk contact over dossiergebonden vragen vlotter te laten verlopen, vraagt de RSZ om steeds

  • het ondernemingsnummer (KBO) te vermelden;
  • het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) te vermelden.

Specifiek voor DmfAPPL stelt de werkgever zijn dossiergebonden vragen best via het e-mailadres K12@rsz.fgov.be (NL) of K11@onss.fgov.be (FR).

Het postadres van de RSZ is Victor Hortaplein 11 te 1060 Brussel.

Klachtenbehandeling

Om u beter van dienst te zijn heeft de RSZ vanaf 1 maart 2006 een klachtenmeldpunt opgestart. Een klacht kan in principe elk bezwaar zijn dat u naar voren brengt tegen het functioneren van de RSZ of één (of meer) van de medewerkers. Een klacht moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van de klacht bevatten. Anonieme klachten worden dus niet verwerkt.

U kunt het klachtenmeldpunt bereiken:

  • per e-mail: kwaliteit@rsz.fgov.be
  • per gewone brief: RSZ-Kwaliteit, Victor Hortaplein 11 te 1060 Brussel

Zodra uw klacht bij de RSZ toekomt krijgt u een ontvangstmelding. Binnen de 15 werkdagen ontvangt u per brief of e-mail de bevindingen van het onderzoek naar uw klacht en de eventuele conclusies die daaraan verbonden zijn. Als het niet mogelijk is uw klacht op korte termijn op te lossen, ontvangt u een mededeling met de stappen die de RSZ zal zetten om tot een oplossing te komen.

Meer uitleg kunt u lezen op de website van de RSZ.

Internet

Sedert augustus 1998 is de RSZ bereikbaar op het internet.

Het internetadres is http://www.rsz.fgov.be

Provinciale kantoren

De inspectiediensten RSZ beschikken over een uitgebreid netwerk van provinciale hoofdkantoren waar u terecht kunt voor hulp of advies bij al uw vragen over de sociale zekerheid of uw verplichtingen ten aanzien van de RSZ. U kunt er ook, onder begeleiding van een van onze medewerkers, uw elektronische aangiften invullen.

Daarnaast beschikt de inspectiedienst over een netwerk van provinciale bijkantoren, waar u terecht kunt als u een afspraak maakt via het hoofdkantoor.

Alle briefwisseling dient verder gericht te worden aan de RSZ, Victor Hortaplein 11 te 1060 Brussel, behalve als de bestemmeling een sociaal inspecteur of controleur is verbonden aan één van die provinciale kantoren.

De contactgegevens van de hoofdkantoren en de adresgegevens van de hoofd- en bijkantoren vindt u terug op de website van de RSZ.