Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Over ASR Uitkeringen

De ASR in de sector van de uitkeringen zijn scenario's waarmee de werkgever sociale gegevens meedeelt die toestaan het recht van de sociaal verzekerde op uitkeringen vast te stellen en het bedrag ervan te berekenen.

Deze uitkeringen vormen een vervangingsinkomen voor verzekerden in arbeidsongeschiktheid, in moederschapsrust en in vaderschaps- of adoptieverlof. De uitkeringen vangen ook het inkomensverlies op ten gevolge van een maatregel van moederschapsbescherming. Uitkeringen kunnen ook toegekend worden aan een verzekerde die gedurende een periode van arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk een activiteit hervat met toelating van de adviserende geneesheer.

U kunt de status van uw aangifte bekijken via FollowIt.

Toegang tot de onlinediensten

Nieuwe onlinedienst

Uitkeringen

Inlichtingenblad / Aangifte van werkhervatting / Maandelijkse aangifte aangepaste arbeid / NEW Attest met het oog op de vergoeding van borstvoedingspauzes

Een aangifte indienen / wijzigen / beëindingen / annuleren

Oude onlinedienst (scenario’s nog te migreren)

Uitkeringen

Jaarlijkse vakantieaangifte

Scenario’s Uitkeringen

Hieronder vindt u de verschillende scenario's van de sector uitkeringen.

 • Scenario 1: Inlichtingsblad
  Aangifte van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, volledige werkverwijdering als maatregel inzake moederschapsbescherming, gedeeltelijke werkverwijdering als maatregel inzake moederschapsbescherming, omgezet moederschapsverlof (art. 39, zesde lid arbeidswet van 16.3.1971), vaderschapsverlof of geboorteverlof (art. 30, § 2, wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten), adoptieverlof en pleegouderverlof.
 • Scenario 2: Maandelijkse aangifte aangepaste arbeid
  Maandelijkse aangifte in geval van hervatting van aangepaste arbeid in de loop van een periode van arbeidsongeschiktheid en uitoefening van aangepaste arbeid in het kader van een maatregel van moederschapsbescherming. Voor periodes tot en met 31/12/2017 geeft u in dit scenario ook de voortzetting aan van een activiteit bij één van de twee werkgevers wanneer de werkneemster bij twee verschillende werkgevers tewerkgesteld is en slechts van het werk verwijderd wordt bij één van deze twee werkgevers.
 • Scenario 3: Attest met het oog op de vergoeding van de borstvoedingspauzes
 • Scenario 5: Jaarlijkse vakantieaangifte
 • Scenario 6: Aangifte van werkhervatting
 • Scenario 7: Aanvraagformulier

Het gecomprimeerde bestand met de XML-schema’s van de sector uitkeringen downloaden .zip - Nieuw venster

Bijdragevoetbestanden 2024/2 (werkgevers RSZ) .xls - Nieuw venster

DestHa

Het gegevensverkeer tussen de werkgever en de instellingen van sociale zekerheid verloopt via een aantal vaste regels.

DestHa laat toe om per ASR van de sector uitkeringen waarvoor u een taak kan ontvangen:

 • de bestemmeling te bepalen;
 • het ontvangstkanaal te bepalen indien u de taak moet uitvoeren.

Lees meer over DestHa.