Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Minnelijk afbetalingsplan COVID-19

 

Crisismaatregel COVID-19

De ondernemingen waarop de coronacrisis een economische weerslag heeft en zo moeilijkheden veroorzaakt voor het betalen van de socialezekerheidsbijdragen, kunnen een minnelijk afbetalingsplan vragen aan de RSZ op basis van de problematiek rond het coronavirus .

In het kader van de  corona-crisis zijn er dus 2 benaderingen om tegemoet te komen aan de betalingsmoeilijkheden van ondernemingen.

Enerzijds is er het klassieke minnelijk afbetalingsplan dat geldt voor alle kwartalen en rechtzettingen. Het maximale uitstel loopt over 24 mensualiteiten met toepassing van sancties van laattijdigheid. Deze zijn begrepen in de betalingsmodaliteiten, met mogelijke kwijtschelding a posteriori wanneer de bijdragen betaald zijn.

Anderzijds  wordt voorzien in een uitstel van betaling via een bijzonder afbetalingsplan voor de bijdragen , voor de afrekening van het vakantiegeld , dat loopt over maximaal 24 mensualiteiten, zonder toepassing van sancties voor zover de modaliteiten gerespecteerd worden. Als de afbetalingsmodaliteiten niet worden gerespecteerd, worden deze sancties alsnog in rekening gebracht.

Deze uitzonderingsmaatregelen zijn bestemd voor werkgevers die betalingsmoeilijkheden hebben voor:

  • de bijdragen jaarlijkse vakantie voor de dienstjaren 2019, 2020 en 2021
  • de sociale bijdragen voor het 1e, 2e, 3e en 4e kwartaal 2020 en het 1e , 2e, 3e en 4e kwartaal 2021 en het 1e kwartaal 2022
  • bepaalde bijdragewijzigingen.

De forfaitaire vergoeding wegens het niet naleven van de verplichting tot betaling van voorschotten, is niet van toepassing voor de 4 kwartalen van 2020 en 2021 en het 1e kwartaal 2022.

Praktisch gezien, moet de werkgever naar de pagina 'minnelijk afbetalingsplan' op de portaalsite gaan en het vragenformulier invullen. Bij het puntje 'uw motivatie', moet hij uitleggen hoe zijn onderneming financieel  getroffen werd door de coronacrisis.